الویت ِ امروز فقط سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی است به تازگی فایلی صوتی از شاهزاده رضا پهلوی در سایت های اینترنتی و صفحات مجازی پخش گردید و بعضی ها که نه غم میهن دارند و نه درد ملت ایران، بعد از شنیدن صحبت های شاهزاده، خواب های پنبه دانه ای ِ شترهای بیابان بیگانه پرستی را دیدند و این جا و آنجا خوشحالی و شادمانی خودشان را دریغ نکردند که یک قدم بیشتر به تجزیه ایرانزمین و فروپاشی آن نزدیک شدند و راستی جریان چیست؟ مگر شاهزاده در این فایل صوتی چه گفته است که آنها را چنین افسارگسیخته خوشحال کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بگوییم که این فایل صوتی هیچ رسمیت سندی ندارد مگر اینکه شاهزاده بطور شفاف نظرات خودشان را در مورد آینده ی نقش خود نه نقش سامانه پادشاهی مکتوب کنند تا در دل تاریخ ثبت و ضبط شود تا آن زمان باید این سخنان ایشان را غیررسمی ارزیابی کرد و اما در پاسخ به پرسش بالا باید بگویم که وقتی سخنان ایشان را از فایل منتشر شده شنیدم، سخن و یا حرفی از آن برداشت نکردم و یا نمی شود برداشت کرد که در فردای سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی، مسئولیتی که ملت ایران و تاریخ و قانون اساسی بر عهده ی ایشان می گذارند، قبول مسئولیت نمی کنند بلکه همیشه و هماره گفتند و نوشتند که امروز تمامی تلاششان این است که ابتدا همه ی نیروهای مخالف را حول محور سرنگونی تبهکاران اسلامی متحد کنند و بعد تعیین نوع نظام را همراه با تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان، به رای عمومی بگذارند تا برای همیشه این اختلاف بر سر نوع نظام آینده، از بین برود به معنی دیگر ایشان به خوبی بهتر و دقیق تر از من و دیگران می دانند که امروز تاریخ و فرهنگ ایران پادشاهی بار مسئولیت بزرگی را بر دوش ایشان گذاشته است تا ایران و ایرانی را با توانایی های فردی خودشان و متکی بر این پشتوانه و سرمایه ی تاریخی و فرهنگی به ارث رسیده، از این بختک نحس و بدشگون را که همین نیروهای به اصطلاح مخالف که در واقع در به قدرت رساندن همین تبهکاران اسلامی شریک و سهیم بودند، نجات دهند و از این جهت است که ایشان فروتنانه با همه ی این پشتوانه ی عظیم تاریخی و فرهنگی و امروز حمایت اکثریت ایرانیان، دست خودشان را سخاوتمندانه و فروتنانه دراز کردند و از همه ی نیروها می خواهند که امروز مشکل ما تعیین نوع نظام و اختلاف بر سر آن نیست و اگر ریگی در کفش ندارید باید حول محور سرنگونی و امروز در کمپین نه به جمهوری اسلامی متحد شوید و اختلافات حول نوع نظام آینده را به فردای سرنگونی حکومت تبهکاران اسلامی محول کنید در واقع شاهزاده رضا پهلوی در این فایل صوتی می خواهند بگویند که اگر ایرانی هستید و اندکی وجدان ایرانی در درونتان هست باید این دست سخاوتمند دراز شده را به خاطر رهایی ایران و ایرانیان بفشارید و متحد گردید و گرنه ادعای شما مبنی بر آزادی خواهی و دموکراسی دوستی، یک پول سیاه ارزش ندارد زیرا اگر به آزادی معتقد هستند باید این آزادی و اختیار را برای ملت ایران، هم امروز و هم در فردای سرنگونی معتقد باشند و احترام بگذارند و یا اگر دموکراسی خواه هستند باید این دموکراسی و آزادی انتخاب را برای ملت ایران چه در امروز و چه در فردای سرنگونی، معتقد باشند و احترام بگذاند از این جهت است که شاهزاده رضا پهلوی برای نزدیک کردن نیروهای مخالف حول محور سرنگونی تبهکاران اسلامی، یکبار دیگر نهاد و یا سامانه پادشاهی را که بیش از دو هزار و پانسد سال قدمت دارد، به ملت ایران پیشنهاد می کنند تا بعد از سرنگون کردن تبهکار اسلامی، برای تثبیت و یا عدم ابقای آن به رای عمومی بگذارند تا سیه روی شوند هرکه در او غش باشد حال این گوی و این میدان و باید دید این این گروه و سازمان های به اصطلاح مخالف، آیا قدمی به جلو می گذارند یا نه؟ اینجاست که می شود با این فایل صوتی شاهزاده رضا پهلوی، درون ذهن و درون ناخالص این کسان را که امروز خواب های پنبه دانه ی شترگونه می بینند، بیرون ریخت تا ماهیت آنها برای همیشه در تاریخ ایران ثبت شود خوشا به حال آنکس که هسته مرکزی این پیام را می گیرند و درک می کنند و یک قدم به جلو گام می گذارند تا سرنگونی تبهکاران اسلامی را تسریع کنند و بدا به حال آنکسانی که همیشه در تاریخ و از نگاه ملت ایران رفوزه بودند و باز رفوزه می شوند در پایان جا دارد به این موضوع هم از نگاه خودم اشاره کنم که به باور من هیچ کس نه توان و اراده آن را دارد که بدون رای اکثریت ملت ایران، سامانه پادشاهی و یا نظام پادشاهی و نظام جمهوری را پیشاپیش ملغی کند و نه توان این را دارد که از امروز بدون همه پرسی از ایرانیان در فردای سرنگونی تبهکاران اسلامی، نظام پادشاهی و یا جمهوری را تثبیت شده تعریف کند حتا اگر این شخص شاهزاده رضا پهلوی باشد که امروز وارث به حق تاریخ و فرهنگ پادشاهی است زیرا نوع نظام و یا نهاد پادشاهی و حتا جمهوری مقوله ای نیستند که یک فرد به دلخواه خودش ابقا و یا ملغا کند ولی شاهزاده رضا پهلوی طبق قانون حقوق بشر مثل هر شهروندی از این حق و حقوق فردی و انسانی برخوردار هستند که برای آینده فردی خودشان تصمیم بگیرند، آیا می خواهند جمهوریخواه باشند یا پادشاهی خواه و مهم تر اما این است که در این تصمیم گیری به رای ملت ایران احترام بگذارند و در فردا هر مسئولیتی که ملت ایران به ایشان محول کردند، شانه خالی نکنند چون خودشان بارها گفتند و نوشتند که دنبال پست و مقام نیستند اما اگر در فردای سرنگونی، ملت ایران هر مسئولیتی از ایشان بخواهند و یا به ایشان واگذار کنند، در خدمت مردم هستند به باور من ایشان در این فایل صوتی که رسمیت سندی ندارد، حرفی جدیدی نزدند زیرا ایشان در این چندین سال اخیر، بارها گفتند و نوشتند که اگر در یک انتخابات آزاد و همه پرسی، ملت ایران نظام جمهوری را بر نظام پادشاهی ترجیح دهند، به هشتاد در سد از آرزوهایشان رسیده اند بنابراین به ایشان باید حق داد که در فردا اگر ملت ایران سامانه ی پادشاهی یا نظام پادشاهی را بر جمهوری ترجیح دادند، شاهزاده رضا پهلوی تنها گزینه ی این سامانه باشد و در این حق داشتن نیز، اگر ایشان به هر دلیلی این مسئولیت را نپذیرند گزینه اصلی باقی مانده خانواده پهلوی است که به مدت پنجاه و سه سال در خدمت بی دریغ و بی همتا به ایران و ایرانیان، کارنامه زرینی را در تاریخ ایران ثبت کردند باشد که با این نوشته دوستان جمهوریخواه با این سخاوتمندی و فروتنی شاهزاده رضا پهلوی، قدمی به جلو بگذارند و حول محور ایشان جمع شوند تا بتوانیم با هم و در اکثریت مطلق مان تبهکاران اسلامی اسلامی را سرنگون کنیم همچنن پادشاهی خواهان به نگاه و نظر و اختیار شاهزاده احترام بگذارند که هر طوری را که به صلاح ملت ایران می دانند، عمل کنند و به باور من درست می گویند که نباید ایشان را در قفس گرفتار کرد و پر و بالش را قیچی نمود بلکه امروز باید توفنده و شورشی قدم به جلو بگذارند و فروتنانه فقط برای نجات ایران و ملت ایران از هر طریقی که خود تشخیص می دهند، گام به پیش بگذارند زیرا ملت ایران در اکثریتشان این مسئولیت و مشروعیت را به ایشان داده است بنابراین شرط و شروط گذاشتن برای شاهزاده رضا پهلوی موقوف احمد پناهنده هیجده ماه مارچ سال دوهزار و بیست و یک

الویت ِ امروز فقط سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی است
به تازگی فایلی صوتی از شاهزاده رضا پهلوی در سایت های اینترنتی و صفحات مجازی پخش گردید و بعضی ها که نه غم میهن دارند و نه درد ملت ایران، بعد از شنیدن صحبت های شاهزاده، خواب های پنبه دانه ای ِ شترهای بیابان بیگانه پرستی را دیدند و این جا و آنجا خوشحالی و شادمانی خودشان را دریغ نکردند که یک قدم بیشتر به تجزیه ایرانزمین و فروپاشی آن نزدیک شدند
و راستی جریان چیست؟
مگر شاهزاده در این فایل صوتی چه گفته است که آنها را چنین افسارگسیخته خوشحال کرده است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بگوییم که این فایل صوتی هیچ رسمیت سندی ندارد مگر اینکه شاهزاده بطور شفاف نظرات خودشان را در مورد آینده ی نقش خود نه نقش سامانه پادشاهی مکتوب کنند تا در دل تاریخ ثبت و ضبط شود
تا آن زمان باید این سخنان ایشان را غیررسمی ارزیابی کرد
و اما در پاسخ به پرسش بالا باید بگویم که وقتی سخنان ایشان را از فایل منتشر شده شنیدم، سخن و یا حرفی از آن برداشت نکردم و یا نمی شود برداشت کرد که در فردای سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی، مسئولیتی که ملت ایران و تاریخ و قانون اساسی بر عهده ی ایشان می گذارند، قبول مسئولیت نمی کنند
بلکه همیشه و هماره گفتند و نوشتند که امروز تمامی تلاششان این است که ابتدا همه ی نیروهای مخالف را حول محور سرنگونی تبهکاران اسلامی متحد کنند و بعد تعیین نوع نظام را همراه با تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان، به رای عمومی بگذارند تا برای همیشه این اختلاف بر سر نوع نظام آینده، از بین برود
به معنی دیگر ایشان به خوبی بهتر و دقیق تر از من و دیگران می دانند که امروز تاریخ و فرهنگ ایران پادشاهی بار مسئولیت بزرگی را بر دوش ایشان گذاشته است تا ایران و ایرانی را با توانایی های فردی خودشان و متکی بر این پشتوانه و سرمایه ی تاریخی و فرهنگی به ارث رسیده، از این بختک نحس و بدشگون را که همین نیروهای به اصطلاح مخالف که در واقع در به قدرت رساندن همین تبهکاران اسلامی شریک و سهیم بودند، نجات دهند
و از این جهت است که ایشان فروتنانه با همه ی این پشتوانه ی عظیم تاریخی و فرهنگی و امروز حمایت اکثریت ایرانیان، دست خودشان را سخاوتمندانه و فروتنانه دراز کردند و از همه ی نیروها می خواهند که امروز مشکل ما تعیین نوع نظام و اختلاف بر سر آن نیست و اگر ریگی در کفش ندارید باید حول محور سرنگونی و امروز در کمپین نه به جمهوری اسلامی متحد شوید و اختلافات حول نوع نظام آینده را به فردای سرنگونی حکومت تبهکاران اسلامی محول کنید
در واقع شاهزاده رضا پهلوی در این فایل صوتی می خواهند بگویند که اگر ایرانی هستید و اندکی وجدان ایرانی در درونتان هست باید این دست سخاوتمند دراز شده را به خاطر رهایی ایران و ایرانیان بفشارید و متحد گردید و گرنه ادعای شما مبنی بر آزادی خواهی و دموکراسی دوستی، یک پول سیاه ارزش ندارد
زیرا اگر به آزادی معتقد هستند باید این آزادی و اختیار را برای ملت ایران، هم امروز و هم در فردای سرنگونی معتقد باشند و احترام بگذارند
و یا اگر دموکراسی خواه هستند باید این دموکراسی و آزادی انتخاب را برای ملت ایران چه در امروز و چه در فردای سرنگونی، معتقد باشند و احترام بگذاند
از این جهت است که شاهزاده رضا پهلوی برای نزدیک کردن نیروهای مخالف حول محور سرنگونی تبهکاران اسلامی، یکبار دیگر نهاد و یا سامانه پادشاهی را که بیش از دو هزار و پانسد سال قدمت دارد، به ملت ایران پیشنهاد می کنند تا بعد از سرنگون کردن تبهکار اسلامی، برای تثبیت و یا عدم ابقای آن به رای عمومی بگذارند تا سیه روی شوند هرکه در او غش باشد
حال این گوی و این میدان
و باید دید این این گروه و سازمان های به اصطلاح مخالف، آیا قدمی به جلو می گذارند یا نه؟
اینجاست که می شود با این فایل صوتی شاهزاده رضا پهلوی، درون ذهن و درون ناخالص این کسان را که امروز خواب های پنبه دانه ی شترگونه می بینند، بیرون ریخت تا ماهیت آنها برای همیشه در تاریخ ایران ثبت شود
خوشا به حال آنکس که هسته مرکزی این پیام را می گیرند و درک می کنند و یک قدم به جلو گام می گذارند تا سرنگونی تبهکاران اسلامی را تسریع کنند
و بدا به حال آنکسانی که همیشه در تاریخ و از نگاه ملت ایران رفوزه بودند و باز رفوزه می شوند
در پایان جا دارد به این موضوع هم از نگاه خودم اشاره کنم که به باور من هیچ کس نه توان و اراده آن را دارد که بدون رای اکثریت ملت ایران، سامانه پادشاهی و یا نظام پادشاهی و نظام جمهوری را پیشاپیش ملغی کند و نه توان این را دارد که از امروز بدون همه پرسی از ایرانیان در فردای سرنگونی تبهکاران اسلامی، نظام پادشاهی و یا جمهوری را تثبیت شده تعریف کند
حتا اگر این شخص شاهزاده رضا پهلوی باشد که امروز وارث به حق تاریخ و فرهنگ پادشاهی است
زیرا نوع نظام و یا نهاد پادشاهی و حتا جمهوری مقوله ای نیستند که یک فرد به دلخواه خودش ابقا و یا ملغا کند
ولی شاهزاده رضا پهلوی طبق قانون حقوق بشر مثل هر شهروندی از این حق و حقوق فردی و انسانی برخوردار هستند که برای آینده فردی خودشان تصمیم بگیرند، آیا می خواهند جمهوریخواه باشند یا پادشاهی خواه
و مهم تر اما این است که در این تصمیم گیری به رای ملت ایران احترام بگذارند و در فردا هر مسئولیتی که ملت ایران به ایشان محول کردند، شانه خالی نکنند
چون خودشان بارها گفتند و نوشتند که دنبال پست و مقام نیستند اما اگر در فردای سرنگونی، ملت ایران هر مسئولیتی از ایشان بخواهند و یا به ایشان واگذار کنند، در خدمت مردم هستند
به باور من ایشان در این فایل صوتی که رسمیت سندی ندارد، حرفی جدیدی نزدند
زیرا ایشان در این چندین سال اخیر، بارها گفتند و نوشتند که اگر در یک انتخابات آزاد و همه پرسی، ملت ایران نظام جمهوری را بر نظام پادشاهی ترجیح دهند، به هشتاد در سد از آرزوهایشان رسیده اند
بنابراین به ایشان باید حق داد که در فردا اگر ملت ایران سامانه ی پادشاهی یا نظام پادشاهی را بر جمهوری ترجیح دادند، شاهزاده رضا پهلوی تنها گزینه ی این سامانه باشد و در این حق داشتن نیز، اگر ایشان به هر دلیلی این مسئولیت را نپذیرند گزینه اصلی باقی مانده خانواده پهلوی است که به مدت پنجاه و سه سال در خدمت بی دریغ و بی همتا به ایران و ایرانیان، کارنامه زرینی را در تاریخ ایران ثبت کردند
باشد که با این نوشته دوستان جمهوریخواه با این سخاوتمندی و فروتنی شاهزاده رضا پهلوی، قدمی به جلو بگذارند و حول محور ایشان جمع شوند تا بتوانیم با هم و در اکثریت مطلق مان تبهکاران اسلامی اسلامی را سرنگون کنیم
همچنن پادشاهی خواهان به نگاه و نظر و اختیار شاهزاده احترام بگذارند که هر طوری را که به صلاح ملت ایران می دانند، عمل کنند
و به باور من درست می گویند که نباید ایشان را در قفس گرفتار کرد و پر و بالش را قیچی نمود
بلکه امروز باید توفنده و شورشی قدم به جلو بگذارند و فروتنانه فقط برای نجات ایران و ملت ایران از هر طریقی که خود تشخیص می دهند، گام به پیش بگذارند
زیرا ملت ایران در اکثریتشان این مسئولیت و مشروعیت را به ایشان داده است
بنابراین شرط و شروط گذاشتن برای شاهزاده رضا پهلوی موقوف
احمد پناهنده
هیجده ماه مارچ سال دوهزار و بیست و یک

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: