چهارشنبه سوری را شاد باشیم و به آتش احترام بگذاریم

16 مارس 2020

 

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Personen, die stehen


چهارشنبه سوری را شاد باشیم و به آتش احترام بگذاریم

این روزها نه فقط ملت ایران بلکه مردمان جای جای جهان، با ویروس کشنده ی کرونا درگیر هستند و بعضن جانشان را به دلیل کمبود ایمنی بدن، از دست دادند

نیک می دانم که این ویروس هم در مقابل علم و عقل و خرد انسانی، تسلیم می شود و برای همیشه پرونده اش بسته می شود

اما هنوز هم نمی توانم به یقین بگویم که جهل و جنون مردمان ناآگاه و یا آنهاییکه که از ناآگاهی مردمان سو استفاده می کنند و خرافات و جنون را رواج می دهند، هم به این زودی ها از بین می رود و یا متولیان جهل و جنون به درک واصل می شوند یا نه

هرچند ویروس کرونا به همه ی جاهلان و عقل باختگان نشان داد که لانه های شفادهنده نه اینکه شفا نمی دهد بلکه خود جاری کننده ویروس مرگبارتری بنام خرافات و جهل هستند که طی قرن ها توسط متولیانش در جان و دل و ذهن و درون جاهلان فرو رفته است و از آنها بی دریغ قربانی می گیرد

بنابراین باید از هم اکنون در کنار مبارزه با ویروس کرونا، با خرافات و جهل و عقل باختگان هم مبارزه کرد و لانه های خرافات پرورشان را بر سرشان خراب کرد

و این نیز وظیفه هر انسان بیداردل ایرانی است که آستین ها را بالا بزند و به جنگ تمام عیار خرافات برود که ملت ایران را زمین گیر کرده است

بگذریم

همه ی ما می دانیم فرداشب، شب چهارشنبه سوری است که از دیرباز، نیاکان نیکوسرشت ما، این روز را جشن می گرفتند و به احترام آتش، دورش حلقه می زدند و سرود آتش می خواندند و شادمان، رقص می کردند

زیرا

در اندیشه و نگاه نیاکان پاک سرشت ما، آتش مظهر روشنایی و گرما در جهان مادی و بیداری خرد انسانی بود

از این رو با این فرهنگ روشن بینی و نیک اندیشی، خدماتی ارزنده ای به بشریت کردند و جان و جهانشان را به سمت روشنایی و رهایی از تاریکی و تاریک اندیشی رهنمون شدند

بسیار عبث است که دینداران اسلامی و بویژه متولیان مذهب شیعه، نیاکان ما را آتش پرست تعریف می کنند

ایرانیان را پیامبری بوده است که نامش پیامبر خرد بود و زرتشت نام داشت

و این پیامبر، ایرانی بود

و خدایش مزدا و یا اهورا مزدا نام داشت

مزدا یعنی سرور بزرگ یا خدا و اهورا به معنی دانای بزرگ یا دانای کل است. یعنی خداوند دانا و توانا

بنابراین آنانیکه به هردلیل و یا هرنگاهی، ایرانیان را آتش پرست تعریف می کردند و می کنند، دروغگویان تاریخ هستند

با این توضیح مختصر، متوجه می شویم که ایرانیان از دیرباز به آتش احترام می گذاشتند و جشن هایی به پاس آتش در جشن سده، اردیبهشتگان، آذرگان و سپس در چهارشنبه سوری برپا می کردند و با حلقه زدن بر دور آتش، شادمانی و رقص می کردند ،شاد می نوشیدند، شاد می گفتند و شاد می خواندند

و چنین بوده و هست که این یادگار ارجمند و پسندیده ی نیاکان نیکوسرشت ما هرساله در ابعاد وسیع تر، همراه با شادی و پایکوبان و دست افشان و رقص و آواز همراه می شود و غم ها را در شعله های آتش می سوزانیم و به ریش و قامت خرافات پراکنان و دروغگویان می خندیم و با نوشیدنی نشاط آور چهره ها را چون دانه های سرخ و خوشرنگ انار، گلگون می کنیم

با این نگاه، امسال در کنار مبارزه تمام عیار با ویروس کرونا و رعایت بهداشتی، چهارشنبه سوری را در حد امکان و توان و شرایط، شادمان و شاد برگزار کنیم و پیکرهایمان را به رقصی تکان بدهیم

حتا اگر شده باشد با روشن کردن هفت شمع به نشانه ی هفت امشاسبند در خانه، دور این شمع ها حلقه بزنیم و سرود شادمانی آتش بخوانیم و شاد باشیم تا غم ها و ماتم های وارده بر ما که خرافات باوران بر ما تحمیل کردند، در شعله آتش بسوزانیم

چنین باد

در پایان شعری را به همین مناسب تقدیم همه ی ایرانیان می کنم

شعری برای چهارشنبه سوری

شاد وُ شادا آمد از راه جشن ِ سوری وُ سرور

آتش افروزیم کهندشت ِ وطن را پُر غرور

گو به ساقی تا همه جام ها، ز باده پر کند

جام ها بر هم زنیم بر گرد ِ آتش، رقص وُ شور

پایکوبان، پیکر ِ خود را پچرخانیم به رقص

دست افشان، دور کنیم غم را ز دلها دور ِ دور

پر زنان، پروانه وار، بر گرد ِ آتش چرخ زنان

ز آتش ِ سوری، شب ِ تیره بسوزانیم به نور

وقت آن است با شرابی گونه ها گلگون کنیم

تا شود کور چشم ِ جهل، چشم ِ خرافات کور ِ کور

احمد پناهنده ( الف. لبخند لنگرودی )


مرکز خرافات در ایران تعطیل شد

14 مارس 2020

 

Bild könnte enthalten: 1 Person


مرکز خرافات در ایران تعطیل شد

در خبرها آمده است که مرکز خرافات در مشهد، درش گل گرفته شد
اما آیا عقل باختگان، دیده و دلشان به سوی روشنایی باز می شود؟
پرسش به این پاسخ بسیار دشوار است
زیرا تا همین امروز انسان های ارجمندی برای روشنگری و مقابله با جهل و جنون، جانشان را از دست دادند اما خفتگان خفته ی خفت بیدار نشدند
زکریا ی رازی کاشف الکل و فیلسوف روشن بین را همین جاهلان اسلامی تکفیر کردند و او را مرتد آواز دادند، اما خفته ای در خواب جهل و جنون خود جنبشی به خود نداد
آری
بیش از هزار و چهارصد سال دین اسلام در جای جای جهان و مذهب شیعه در ایران و عراق و لبنان و سوریه و و و بویژه در ایران، مغز و خرد انسانی را پوک کرد و از آنها سنگواره ای ساخت که هیچ دانش و علمی نتوانست آنها را بیدار کند و تکانی بدهد. قرن ها شب زنده داران دود چراغ خوردند و با ادبیات عام و خاص خودشان نتوانستند، خفتگان در جهل و جنون را بیدار کنند
طوفان و سیل و زلزله و جنگ با اینکه همه جایگاه ها و لانه های خرافات پروری را ویران کرد، اما نتوانست ساختمان ذهن سنگواره شده و خرد باخته را ویران کند و بر خاکروبه های جهل و جتون، عقل و خرد بکارد و چشم و دلشان را بیدار کند
بارها این عقل باختگان به چشم دیدند و به گوش شنیدند که این لانه های خرافات و جهل و جنون، شفایی نمی دهد که هیچ بلکه کور و کر می کند
اما همین عقل باختگان باز طناب بر گردن می آویزند و خودشان را چون برده، اسیر موهومات می کردند و می کنند و از یک چهار دیواری خرافات پرور و فلز حاجت می خواستند و دنبال شفا بودند. بی آنکه بدانند که با این عمل نابخردانه بیشتر مریض و سنگواره و سنگدل می شوند
ولی این روزها ویروسی بنام کرونا آمده است که بیش از هر چیزی لگد و سیلی محکمی بر باور های خرافی عقل باختگان زد و تمامی لانه هایی که به آن دخیل می بستند، درش را گل گرفت و بست
هرچند همین ویروس جان انسان های زیادی را در جای جای جهان گرفت اما باید به همین ویروس کشنده دست مریزاد داد که در تابو شکنی و شکستن ذهن منجمد شدگان و عقل باختگان، کاری کرد کارستان
زیرا نیک می دانم همین عقل و خرد انسانی، کرونا را شکست می دهد ولی آیا عقل باختگان و جنون زدگان از خرافات دوری می کنند؟
باشد که چشمشان به بیداری باز شود
و از این زمستان خو گرفته سالیان عبوری شکوهمند و انسانی کنند

احمد پناهنده