چی شد شیخ حسن؟

31 ژانویه 2018

چی شد شیخ حسن؟

از چه هراسیدی که اینچنین پابرهنه به نمایندگی از تمامی شیوخ ضد ایران و ایرانی، به میدان آمدی و ابله هانه افاضه کردی که:
» محال است نظام پادشاهی به ایران برگردد»
ما گفتیم و نوشتیم که شیخ حسن ابله است. اما دیگر نمی دانستیم که او می تواند تا این حد، احمق هم باشد.
مثل اینکه به گوشت نرسیده است که مردم، در مشهد، جلوی مسجد گوهرشاد به پاس خدمات اندازه ناگرفتنی ِ رضا شاه بزرگ فریاد زدند که:
رضا شاه روحت شاد
یا در قم شعار دادند:
ای شاه ایران برگرد به ایران
محمد رضا شاه روحت شاد
و در جای جای ایران ترانه خواندند که:
ولیعهد ولیعهد کجایی
کنار ما بیایی
مگر ندیدی زنان سالار ایران برای شادی روح و نام رضا شاه بزرگ در جای جای ایران، لچک کنیز ساز اسلامی را از سر بر می دارند و به ریش ایل و تبار شما آخوندهای ضد ایرانی تف می کنند؟
حالا فهمیدی، ملت ایران، پادشاهی را فریاد می کنند؟
فهمیدی که پادشاهی در خون و رگ ملت ایران جاری است؟
فهمید تاریخ ایران، با پادشاهی گره خورده و سنجاق شده است؟
هرچند به گفته ی شاهزاده رضا پهلوی، امروز مشکل ما ایرانیان، پادشاهی یا جمهوری نیست
بلکه مشکل اساسی همه ایرانیان، به زیر کشیدن اسلام سیاسی و همه ی شما که با جنایت و خیانت به ملت ایران و ایران به قدرت چسبیده هستید.
در فردای رها شدن ایران و ایرانی از ستم و جنایت و خیانت اسلام سیاسی و همه ی شما جنایتکاران و خیانتکاران است که در یک رفرناندم، نوع نظام را ملت ایران تعیین می کنند.
پس توصیه می کنم از همین حالا، دنبال دخمه ای بگردید و خودتان را گم کنید تا شاید در همان دخمه بمیرید.
چون فردا خیلی دیر است

احمد پناهنده
یکم ماه فوریه دو هزار و هیجده


رضا شاه روحت شاد

30 ژانویه 2018

رضا شاه روحت شاد

اگر دیروز، شما با حرکتی غرورآفرین، نیمی از ایرانیان را از بند چادر و چاقچور رها ساختید و به زن و ارجمندی اش، احترام گذاشتید
فرزندان همین زنان ایران در کنار مردان، در زمان تاجداری پسر ایرانسازتان، با اینکه به حقوق ارجمندشان که همانا آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، دست یافته بودند،در یک تندپیچ ِ شوم تاریخی، بر داشته هایشان پشت کردند و بر نداشته هایی ارتحاعی و کنیز ساز، از هم سبقت گرفتند که عاقبت در یک خودزنی شرم آور خودکشی کردند.
امروز اما، زنان سالار میهن ایران، که در همین حکومت ایرانی کش ِ اسلامی قد کشیدند، بر راه مادران و پدرانشان تف کردند و به راهی که شما، پرچمدار تاریخی اش بودید و هستید و این راه را برایشان دروازه گشوده بودید، قدمی در خور شخصیت زن ایرانی گذاشتند، لچک از سر برداشتند و در جای جای ایران، کشف حجاب می کنند.
و چه شکوهمند است، که دیروز، همین زنان در کنار مردان
در مقابل مسجد گوهرشاد، همانجایی که شما با قدرت، پدران همین آخوندهای ضد ایرانی و ضد زن و ضد کرامت انسانی شان را گوش پیچاندید که هر یک به دخمه ای خزیدند و خود را پنهان کردند، فریاد می زدند که:
رضا شاه روحت شاد
امروز اما این زنان سالار ایران، می روند برای همیشه چادر و چاقچور و لچک را از سر بردارند و زنجیر از پای در آورند و با شخصیتی در خور زنان نیاکان ایرانی مان کرامت تاریخی زن ایرانی را بر بام ِ بالابلند ایران و جهان، پرچم برافرازند و نام شما را بر تارک تاریخ ایران، پر افتخار ترانه بخوانند.
روحت شاد رضا شاه

احمد پناهنده
31 ژانویه 2018


ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است

23 ژانویه 2018

ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است

این روزها، همه ی عمله ها و اکره های حکومت اسلامی چه در طایفه ی به اصطلاح اصلاح طلبان و چه در قیبله ی چپ در همه شکلش، برای ترساندن مردم از اینکه بخواهند، حکومت اسلامی را در تمامیتش سرنگون کنند، کشور به سمت سوریه ای شدن پیش می رود، از ملت ایران می خواهند، برای بقای همین حکومت ِ ضد ایرانی ِ اسلامی، به جناحی از همین حکومت ایرانی کش ِ اسلامی دخیل ببندند.
بی هیچ گفتگو و اما و اگری، هرکس و یا هرجریان و سازمان و حزب و فردی، چنین ترفندی را برای ترساندن مردم بکار ببرد و یا اینجا و آنجا، آن را افاضه کند، دانسته و یا نادانسته خواهان بقای همین حکومت ستمگر اسلامی در ایران است.
زیرا
ملت ایران با این تاریخ و فرهنگ گوهر آفرین خود، که سرآمد ِ ملت های جهان است و بویژه به دلیل ناسیونالیسم قوی در ایران، نه اجازه تجزیه گوشه هایی از ایران را به کسی می دهد و نه اجازه می دهد همین حکومت ِ ضد ایرانی اسلامیون، کشور ایران را به سمت سوریه ای شدن، سوق دهند.
از طرف دیگر
ملت ایران امروز، هماهنگ کننده ای چون شاهزاده رضا پهلوی دارد که مردم در خیزش عمومی خودشان، بارها نام ایشان را فریاد زدند که:
ولیعهد ولیعهد کجایی
کنار ما بیایی
یا رضا رضا پهلوی
این شخصیت بی بدیل و بی همتا که امروز، سرمایه تاریخی و وجدان بیدار ِ ملت ایران است، هم مقبول کشورهای آزاد جهان است و هم ملت ایران در اکثریتشان، ایشان را تنها راه نجات خود از بختک ِ حکومت ضد انسانی ِ اسلامی در ایران می شناسند.
بنابراین با این مقدمه باید گفت که:
در یک کلام، وحشت و هراس حکومت و همه عمله و اکره هایش در داخل همین حکومت اسلامی و بیرون از آن در طیف و قبیله چب، سرنگونی حکومت اسلامی در تمامیتش است.
و زوزه کشیدن ِ سوریه ای شدن ایران، ترفندی است برای ترساندن مردم
و جای بسی خوشحالی است که امروز شنیده و دیده می شود که ملت ایران در کمپین ِ » من براندازم» سازماندهی می شوند و می روند در همین بهمن ماه، تکلیف خودشان را تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، با حکومت ضد ایرانی ِ اسلامی یک سره کنند.

احمد پناهنده
23 ژانویه 2018


یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟

9 ژانویه 2018

یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟

می دانم که از ادب بویی نبردی
اما با این سن و سال، باید کمی شعور کسب کرده باشی که بی مالیات و مثل یک عابر پیاده از شکم حرف نزنی بلکه از فهم و شعور ذهنی تان بهره بگیرید که حتمن هم آن را ندارید.
با خود می گویم
یعنی یک قالیچه و چند صد دلار پول، اینقدر ارزش دارد که آدم باید شرف و وجدان خودش را به حراج بگذارد و مجیزگوی کسانی شود که در بی رحمی و ضد انسان بودن، گوی سبقت را از همه ی آدمخواران و جنایتکاران تاریخ بشریت، ربوده اند؟
یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولو کوئیلو؟
آخر تو را چی به ابراز نظر سیاسی در مورد شخصیت ها، آنهم در مورد ایران
تو اصلن چه میزان آشنایی و یا آگاهی از ایران و ملت ایران و تاریخ ایران داری؟
اینکه یکبار به ایران سفر کرده باشی به خاطر گرفتن یک قالیچه یا چند هزار دلار از خون و چرک مردم ستمدیده ی ایران، دلیل نمی شود که پابرهنه وارد عرصه ای بشوی که صلاحیت و شعورش را نداری که هیچ حتا از ادب بدوری؟
نکند دوباره در این شرایط ِ قحط الرجال در حکومت اسلامی ِ ضد ایرانی، باز با یک قالیچه و چند صد دلار سبیلت را چرب کردند تا مثل خری نفهم، عرعر بکنی که:
«خفه ‌شو! ساواک مرده است، و اگر تو به دنبال یک کودتای دیگر باشی، مانند کودتایی که سازمان سیا در سال ۱۹۵۳ سازماندهی کرد، مردم ایران برای حمایت از کشورشان بر می‌خیزند.»
یعنی خیزش سراسری ملت ستمدیده ایران، اینقدر آزارت داده است که خوابت به هم بزند و در برزیل، آفتابه های مستراح آخوندهای اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی را ردیف کنی؟
ای تف بر تو و آن کتابی که نوشتی که از شعور و ادب، مایه ای نداری
تو می فهمی که وقتی در این شرایط که سراسر ایران، ملت ایران، نام شاهزاده رضا پهلوی را ترانه و آواز می خوانند، توهین می کنی، یعنی به ملت ایران توهین کردی؟
می دانم این پرسش برای تو سخت است
چون نه شعوری داری و نه از ادب بویی بردی تا بغهمی توهین کردن یعنی چه
تو چکاره هستی که به شاهزاده رضا پهلوی می گویی، خفه شود؟
یعنی یک قالیچه و چند صد دلار پول باید تو را به این درجه از حضیض برساند که هذیان بگویی؟
نکند تو هم در روضه ی آخوندها جو گیری شدی و در مصیبت کربلا بر سر زدی و گریبان پاره کردی و اشک بیرون ریختی
راستش را بگو
وگرنه سندش را برای مردم فاش می کنم
حال که دروغ می گویی پس این هم سند گریه ی تو در روضه ی آخوندی
«کوئیلو روز پنج شنبه که مصادف با اربعین حسینی بود، ساعت ۱۱:۰۰ بامداد از هتل هما حرکت کرد و به بازدید از مراکز مذهبی و آیین‌های مذهبی ایران پرداخت. وی نخست به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و به همراه همسرش به زیارت پرداخت و ادای احترام کرد… وی به شدت تحت تأثیر فضای روحانی حاکم بر جامعه ایران قرار گرفت و با مشاهده مزار شهدای گمنام به شدت گریست… بعد از ظهر روز پنج شنبه، به دیدن مراسم تعزیه امام حسین (ع) در بلوار اباذر تهران رفت… پنج شنبه شب در مراسم عزاداری امام حسین (ع) در منزل یکی از همکاران مرکز گفت و گوی تمدن‌ها شرکت کرد و تحت تأثیر داستان غم‌انگیز شهادت امام حسین (ع) گریست.»
خجالت نمی کشی مردک؟
می بینی چطور برای آخوندهای ضد انسان و ضد ایرانی در ایران، دم تکانی می کنی؟
حال می رسیم به عرعر دیگر تو در رابطه با به اصطلاح تو کودتا
تو اصلن معنی کودتا را می دانی؟
فکر نکنم بدانی. وگرنه اینطور بی مالیات حرف نمی زدی
حال برایت توضیح می دهم تا بفهمی و دفعه دیگر چنین غلطی نکنی که امروز کردی
معمولن، کودتا را یک زیر دست علیه مافوقش انجام می کند
مثل افسران ارتش یا شخصیت هایی از این دست علیه نخست وزیر یا رئیس جمهور و یا پادشاه کشور
در سال 1953 محمد رضا شاه بالاترین مقام کشوری و لشکری را دارا بود
نخست وزیر مقام درجه دوم را داشت
آخر چطور می شود که یک مقام بالاتر، علیه مقام پایین تر، کودتا کند؟
و این مقام بالاتر با این کودتا، چی می خواست بدست بیاورد که نداشت؟
حالا متوجه شده ای که یاوه می گویی؟
آری کودتا شده بود
آن هم از طرف مصدق، علیه پادشاه کشور در 25 مردادسال 1332 نه بر عکس
در پایان
توصیه من به عنوان یک نویسنده ی سیاسی و فرهنگی و شاعر، به شما این است که بهتر است به قول ما گیلک ها:
» تی هَندی چره، بچری»
یعنی در عرصه ای که سوادکی داری، بمانی و نه به خاطر یک قالیچه و چند صد دلار اینطور، وارد عرصه ای شوی که سوادش را داری و نه شعور آگاهی اش را
از این جهت است که اینچنین خودت را ضایع می کنی

احمد پناهنده
10 ژانویه 2018


شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران

8 ژانویه 2018

شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران

اگر تا دیروز گوشها کَر بودند برای شنیدن
و چشم ها کور بودند برای دیدن
اما ما به اندازه قد و قامت و وزن و آگاهی و تجاربمان، چون بلبلان ِ خوشخوان، آوازی گوشنواز، در گوش همه ترانه خواندیم و سودمندانه قلم در خون و جگر بردیم و راستی ها را از ناراستی غربال کردیم تا شاید
خفتگان ِ خفته ی خفت
به بیداری باز کنند چشمان
و از این زمستان ِ خو گرفته ی سالیان
عبور کنند

آری

سخنی با بلبل ِ خوشخوان

ای بلبل خوشخوان
آوازت را
بلند بخوان
آنچنان بلند
تا
گوش ِ کَر ِ تاریخ
بَترکد
و خفتگان ِخفته ی خفّت
به بیداری باز کنند چشمان
و نگاه شوند
بهار را
که تو در گوشها
ترانه می شوی
تا شاید
حرکتی به خود دهند
و از این زمستان ِ خو گرفته ی سالیان
عبور کنند

احمد پناهنده ( الف. لبخند لنگرودی )

و همگی دیدم که ملت بزرگ ایران، بی واسطه یا با واسطه این صدا و یا ندا و پیام را شنیدند و در آغاز زمستان با حرکتی یکپارچه و شکوهمند و شور انگیز، از یخبندان ِ رخوت و خواب رفتن، بیدار شدند و با شعار نفی حکومت اسلامی در تمامیش، به خویشتن ِ خویش ایرانی و به نماد و سمبل یگانگی و یکپارچگی ایران در چهارچوب ارضی اش، پیوند خوردند و بی هیچ ترس و هراسی در خیابانها فریاد می زنند:

رضا شاه معذرت
یا رضا شاه روحت شاد
و یا
ولیعهد ولیعهد کجایی
کنار ما بیایی

و دریغا که ملت ایران با همه ی تنگناها و خفقان ها و بگیر و ببندها، این صدا و پیام را شنید اما
به اصطلاح روشنفکران در همه ی نحله ها چه چپ و چه راست و یا میانه، از این حرکت و خروش ملت ایران دچار شوک شدند و دل درد گرفتند.
در واقع این تاریک اندیشان ِ به اصطلاح روشنفکر، هنوز در معز ِ گج کرفته خودشان، تونل آگاهی را باز نکردند تا فهم کنند که:
ملت ایران در تمامیتش، آنچه را که برایشان دارای اهمیت و مهم است، ایران و یکپارچگی ایران است.
و این پس گرفتن ایران، از دست راهزنان اسلام سیاسی در همه شکلش و عبور از همه ی نجله های فکری که ایدئولوژیکمان سر در آخور بیگانه دارند و بیگانه گان را بر ملت ایران ترجیج می دهند را، نه در حمایت از این و یا آن گروه بیگانه پرست بلکه حمایت از نماد و سمبلی می دانند که بیش از نفع فردی و گروهی، فقط به ایران و ملت ایران در تمامیتش می اندیشند.
یعنی این نماد و سمبل یگانگی و یکپارچگی ملت و چهارچوب ارضی ایران، تک تک ایرانیان در اقصی نقاط جهان و ایران را بدور از هرگونه تبعیضی، ایرانی می شناسد و برای حقوق پایمال شده و ارجمندی اش با همه جان و جهانش تلاش و مبارزه می کند.
بنابراین
تا دیر نشده است
این افراد که فقط منافع گروهی شان، بر منافع ملت ایران ارجح است، باید در این تندپیچ تاریخ، برای آینده خودشان هم که شده است، به صفوف ملت ایران بپیوندند و مثل بچه ی آدم بی هیچ اما و اگری در ته صف قرار بگیرند.
و فراموش نکنند که این ملت ایران است در تداوم مبارزات خودشان، به رهبری شان پیوند می خورند.
کما اینکه امروز در جای جای ایران و جهان، به این نماد و سمبل بی بذیل ِ یگانگی و یکپارچگی ملت در چهار چوب ارضی اش پیوند خوردند.

همایون و خجسته باد این پیوند ملت ایران با شاهزاده رضا پهلوی

احمد پناهنده
8 ژانویه 2018


سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ

6 ژانویه 2018

سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ

خیزشی که در جای جای ایران، جرقه اش زده شد و اکنون به شعله تبدیل شده است، فقط و فقظ اسلام سیاسی در همه طیفش و حامیان آنها را در قبیله چپ، نشانه رفته است.

این خیزش در ذات وُ جان وُ روانش، ایرانی و برخاسته از نیروی انباشه شده در درازای ِ تاریخ، بر علیه بیگانه پرستی در همه شکلش است.

خیزشی که همه ی جرثومه های اسلام سیاسی را زیر چرخ قدرتمند ایرانگرایی اش زیر گرفت و دنده های ِ چپ ِ نماز گذار به سمت کرملین و پکن و هاوانا و کشورهایی از این دست که بویی از انسانیت و وجدان انسانی نبرده اند، در هم شکست.

آنجا که ملت ایران در جای جای ِ وطن در هر کویی و هر برزنی فریاد می زنند:

رضا شاه، روحت شاد

یا رضا شاه، معذرت

و یا شاهنشاه معذرت

یعنی سیلی محکم به گوش همه نحله های اسلام سیاسی، مجاهدین ضد ایرانی و چپ های ضد وطن است که همه ی تلاششان این بود که این شخصیت بی بدیل تاریخ ایران، رضا شاه بزرگ را در اذهان جوانان و ملت ایران، تخریب کنند.

اما نسل جوان امروز، بدون واسطه با مطالعه تاریخی، خدمتگزاران به تاریخ و ملت ایران را از خائنین به ملت و وطن فروشان در همه ی طیف ها تشخیص داد و بدور از هرگونه ریا و یا تظاهری، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه ایرانساز و خدماتش را به ملت و تاریخ ایران ارج می گذارند.

بیچاره مصدفی های بدخت و زبون، که بود و، نبودشان، فقط دشنام دادان به خاندان ایران ساز پهلوی بوده و هست، در این روزها ماتم گرفتند و همه دچار جنون و هذیان گشته اند.

از این جهت است که ابله-عنتری بنام مشیری که در دشمنی با خاندان پهلوی، مرزی نمی شناسد، به تازگی عابر پیاده ای که سالها مهره ای سوخته و مرده است، بنام حسن ماسالی را دعوت می کند تا ترهات ذهن بیمار خودش را بنام یک مبارز، از اوضاع امروزی تحلیل کند.

این مردک به جای تحلیل، باز ذات کینه ورزانه و دهن کجی اش را به ملت ایران نشان داد و افاضه کرد که:

«حزب اللهی ها و شاه اللهی مارکس اللهی ها کنار هم همیشه تخریب گر بودند.»

در واقع این فرد بی سواد و عابر پیاده، می خواست شلی پای مصدقی خودش را به غمزه رفع کند که همه ی صفحات ِ کارنامه شان فقط، تخریب کردن خاندان پهلوی و خدمات اندازه ناگرفتی این خاندان به ملت ایران است.

بگذریم

و اما دوستان و دشمنان این خیزش سراسری ملت ایران

در آغاز مایل هستم، بگویم که من به عنوان یک ایرانی، که همه ی جان ِ جوان و زندگی و سرمایه ی انسانی ام را در راه آزادی ملت ایران از دست بیگانه پرستان اسلامی، هزینه کرده ام، هر کس در این شرایط به اندازه کرمی یا قدمی و یا قلمی وُ درمی، خیزش سراسری ملت ایران را یاری رساند، در صف دوستان ملت ایران قرار می گیرد و بر عکس:

و هر آنکس یا گروه و سازمان و حرب و یا کشوری، در این راه ِ سترک و دشوار و سرنوشت ساز، پشت ملت ایران را خالی کند و خنجر در پهلویشان فرو نمایند و از جنایتکاران اسلامی در همه شکلش، برای بقایشان به ازای تاراج کشور ایران، حمایت کنند، دشمنان ملت ایران هستند.

دیروز روسیه و چین و ترکیه را در راس دشمنان ایران، معرفی کردم. امروز اما می گویم هر آنکس که به هر دلیلی در این تندپیچ ِ تاریخ و خیزش سراسری ملت ایران، به ملت ایران پشت کنند، دشمنان ایران هستند.

مجاهدین خلق، دشمن اندازه ناگرفتنی ملت و تاریخ و تمدن ایران

هرچند این سازمان ضد ایرانی، تروریست و بی وجدان و ضد انسان، در مختصات سیاسی ایران مطرح نیست، اما به هوش باشیم که هستند کسانی و یا کشورهایی که می خواهند برای کند کردن خیزش سراسری ملت ایران، با مطرح کردن این بیگانه پرستان، به اسلام سیاسی در ایران کمک و خدمت کنند.

یادمان باشد که مجاهدین با همین آخوندهای اسلامی در ضدیت با ملت و تاریخ و تمدن ایران، هیچ فرقی ندارند بل بسیار انسان کش تر و ایرانی کش تر هستند.

رمز پیروزی ِ خیزش سراسری ملت ایران، پیوند خوردن به اعتصاب عمومی و سراسری است

برای اینکه خون جوانان و ملت ایران پایمال نشود، باید هر ایرانی، در هرجایی که شاغل هست، آرام آرام با هماهنگی با دیگر همکاران، دست از کار بکشند و یک اعتصاب عمومی را رهبری کنند.

در این صورت است که کارزار ِ جنبش نافرمانی مدنی به ثمر می رسد.

فراموش نکنید که امروزه در مختصات سیاسی ایران، شخصیتی پیشگام این مبارزات است، که همه جوانی و سرمایه انسانی و تاریخی خود را بی آنکه کوچکترین برگ تیره ای در کارنامه اش داشته باشد، مایه گذاشته است و ملت ایران، ایشان را به عنوان رهبری جنبش فریاد می کنند:

ولیعهد، ولیهند، کجایی

کنار ما بیایی

یا

رضا، رضا پهلوی

و یا

ای شاه ایران

برگرد به ایران

باشد که این نوشته کوتاه، کمکی هرچند ناچیز در پیشبرد مبارازات، در خیزش سراسری ملت ایران، باشد

چنین باد

احمد پناهنده

6 ژانویه 2018


درود بر شما ملت بزرگ و دلیر ایران

3 ژانویه 2018

درود بر شما ملت بزرگ و دلیر ایران

بی هیچ گفتگو، کارزار ِ نافرمانی مدنی شما، علیه تمامیت ِ حکومت اسلامی و حلقه ها ی متصل و منفصل نیروهای چپ ِ خواهان ابقا همین حکومت اسلامی، شگفتی جهان آزاد و وجدانهای بیدار را در جای جای این گیتی، بر انگیخت و هر یک برای حمایت از شما دلیران ایرانی، از یکدیگر سبقت می گیرند تا از انگ خوردن همکاری با حکومت ضد ایرانی آخوندهای اسلامی فاصله بگیرند.
هرچند اروپا خیلی دیر وجدانش بیدار شد و لاک پشتی حمایت خود را از شما اعلام کرد. اما بدانید که اروپا در تمامیتش، کشورهای کاسبکار هستند و تا لحظه ی آخر و دقیقه نود، فقط به جیب خود نگاه می کنند تا به ارزش های انسانی و حقوق بشری
مگر اینکه عرصه از هر سو بر آنها تنگ شود
این تنگ شدن عرصه بر آنها، به مقاومت و پیگیری شما دلیرمردان و شیرزنان ایرانی بستگی دارد که همزمان با تصرف خیابانها، سنگرهای دیگر حکومت اسلامی را تسخیر کنید.
یعنی در حالی که تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی را در ابعاد بیشتر و گسترده تر ادامه می دهید، از کارگران کترخانه ها و گارگاه ها و معلمین و تاکسی داران و بیمارستانها و کارکنان شیلات و فرودگاه و مهمتر از از همه، کارکنان و کارگران شرکت نفت بخواهید که دست به اعتصاب سراسری بزنند و همچنین شعارها هم باید همزمان، علاوه بر متمرکز شدن، بر خدمات خاندان پهلوی و در راسش، شاهزاده رضا پهلوی، به سمت اعتصاب عمومی برود.
در این هنگام است که اروپا، وجدانش از خواب بیدار می شود و تمام عیار پشت خیزش سراسری ملت ایران قرار می گیرد.
یادمان باشد
دوستان تاریخی ما در جهان، آمریکا و اسرائیل و اروپای آزاد و کشورهایی همسو با جهان آزاداست و در مقابل روسیه و چین و امروز ترکیه ی اردوغان، دشمن ایران و ملت ایران هستند.
همچنین فراموش نکنیم که روسیه در این میان، خصم مادرزاد ایران در این چند قرن اخیر بوده است و همیشه چشم طمع به خاک و آب کشور ما داشته است و در اثر بی لیاقتی دودمان قاجاریه و پدران همین آخوندهای اسلامی ضد ایرانی، بیش از یک سوم، خاک ایران را از تن زخمی ایران جدا کردند.
امرو.ز هم شرم نمی کنند که به شما دلیر مردان و شیر زنان به پا خواسته ایرانی و بطور کلی ملت ایران پشت کنند و چوب زیر بغل همین آخوندهای جنایتکار بشوند.
خوشحال و قوی دل باشیم که جهان آزاد و در راسش، آمریکا با چشمانی باز، همه ی عملکرد ِ حکومت اسلامی را زیر نظر دارند و مطمئن باشیم که دست آخوندهای جنایتکار مثل زمان اوباما باز نیست که راحت، خیزش سراسری را سرکوب و ملت را کشتار کند.
بلکه هر گونه ناپرهیزی از جانب حکومت اسلامی در این باره، پرونده ی تک تک آنها را در جنایت علیه بشریت سنگین و سنگین تر می کند و فردای نزدیک باید در جایگاه متهم بنشینند و جام زهر را سر بکشند.
در پایان مایل هستم به اطلاع برسانم که رسانه ی بی بی سی در خدمت آخونذهای جنیتکار اسلامی است و بارها ثابت کرده است که یک ایران سربلند را خاری در چشم می پندارد.
و دردا که ایرانی نماهایی، عمله ی این رسانه ی ضد ایرانی شدند و به خاطر شندر غاز، ایران و ملت ایران را چوب حراج زدند و می زنند
ای تفو بر شما ضد ایرانی و ایران تفو
باشد که این نوشته کوتاه بتواند، چراغ راهی شود برای تشخیص دوست از دشمن و همچنین تداوم تظاهرات خیابانی و گره زدن آن به اعتصاب سراسری
چنین باد
احمد پناهنده
3 ژانویه 2018


پیوند خوردن ِِخیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی

2 ژانویه 2018

پیوند خوردن ِِخیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی

هرچند آغاز ِ این خیزش با شعار علیه گرانی و فساد، جرقه زده شد اما چندی نگذشت که شعارها به سمت عبور از حکومت اسلامی با همه ی جناح ها و دسته بندی هایش پیش رفت و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی را طنین انداز کرد.
پر واضح است که رسیدن به چنین شعارهای سلبی و همه گیر کردن آن، پیش درآمد ِ شعارهای اثباتی است.
یعنی از نظر منطق ِ سیاسی و مبارزاتی، وقتی که موضوع یا چیزی را رد می کنیم، حتمن جایگزین بهتری برای آن پیدا کرده ایم.
بنابراین ملت ایران در خیزش سراسری شان وقتی شعار سلبی، چون مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی و یا جمهوری اسلامی نمی خواهیم را فریاد می کنند، طبیعی است که به دنبال آن، جایگزین مطلوب ترشان را شعار دهند.
و اگر خوب به شعارها توجه کرده باشیم، همه ی آنها به سمتی می رود که شاهزاده رضا پهلوی، محور آن است.
به معنای دیگر، تکامل ِ شعارها به سمت این محور، یعنی پیوند خوردن هرچه بیشتر خیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی است.
بنابراین ملت ایران در بزنگاه تاریخی و بیخ گوش اسلامیون حاکم، فریاد می زنند
رضا، رضا پهلوی
ای شاه ایران، برگرد به ایران
ولیعهد کجایی، به داد ما بیایی
تا اینجا، بدور از هر گونه حُب و بُغضی، اگر ریگی در کفش نداریم . یا به خواسته های ملت ایران در این خیزش سراسری احترام می گذاریم و به ایران و ایرانی می اندیشیم، بدون هیچ اما و اگری و یا پیش شرطی، باید پشت سر ِ شاهزاده رضا پهلوی صف بکشیم تا این رهبری بتواند بطور هماهنگ و بسیار قوی، خیزش سراسری ملت ایران را با کمترین هزینه به ثمر و به مقصد برساند که همانا سرنگونی تمام عیار اسلامیون حاکم و اسلام سیاسی است.
یادمان باشد
که هر کدام از ما، چه بصورت فردی یا گروهی و سازمانی و حزبی، وزنی خُرد داریم و در واقع عددی نیستیم که در مقابل طرفداران و هوا خواهان شاهزاده رضا پهلوی که وارث تاریخی دو هزار پانصد سال شاهنشاهی در ایران و همچنین سرمایه ی بی بدیل ملت ایران هستند، صف آرایی کنیم و مطمئن باشیم که هرگونه صف آرایی کردن در مقابل شاهزاده رضا پهلوی، آن هم در این شرایط، در واقع پشت کردن به خیزش سراسری ملت ایران معنا می گیرد و در کارنامه ی ناشاد ما ثبت می شود.
بنابراین بهتر این است که افراد و گروه ها و سازمانها و احزاب، اگر دستشان در همکاری با همین اسلامیون ضد ایرانی حاکم، آلوده است، بیش از همه در پیشگاه ملت ایران، زانوی ادب بر زمین بسایند و از گذشته ی ناشاد و فاجعه بارشان، پوزش طلبی کنند و بعد مثل بچه ی آدم در ته صف قرار بگیرند.
چون در فردای پیروزی خیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، به نفع شان خواهد بود که بالاخره در میان هزاران برگ تاریک، یک برگ روشن هم در کنارنامه شان به یادگار ثبت کردند.
همچنین نظامیان در همه طیفش، باید سوگندی که در آغاز خدمت ِ سربازی خوردند، به آن وفادار باشند.
و بدانند پولی که از ملت ایران به عنوان حقوق کسب می کنند، برای مردم و امنیتشان و همچنین حفظ ایران در چهارچوب ارضی و آبی و هوایی اش کار کنند نه اینکه برای حفظ مقامشان، ملت ایران را سرکوب نمایند.
و مطمئن باشند ملت ایران در این روزها، تمامی عملکرد آنها را زیر نظر دارند.
روحانیان غیر سیاسی هم تا دیر نشده است، صف خودشان را با صدای رسا از اسلام سیاسی و روحانیان سیاسی حاکم جدا کنند و به ملت ایرا بپیوندند و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند.
همچنین، امروز به گفته شاهزاده رضا پهلوی، فقط آزادی ایران مطرح است که در کارزار ِ یک نافرمانی مدنی بدور از هرگونه خشونتی پی گرفته می شود.
پس از این است که در فردای آزادی ایران، مجلس موسسان درست می شود
قانون اساسی نوشته می شود
و نوع شکل نظام را ملت ایران در یک رفراندم تعیین می کنند
حال این گوی و این هم میدان
هرکس ریگی در کفش ندارد و به ایران و ایرانی می اندیشید، باید به اندازه قد و قامت و وزنش، پای در میدان بگذارد و بدانند فردا خیلی دیر خواهد بود.
و به قول آلمانی ها
دیگر دیراست و قطار هم رفت

احمد پناهنده
2 ژانویه 2018