سخنی با آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا

17 جون 2017

سخنی با آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا

بی هیچ گفتگو خبر خوش ِ تغییر مسالمت آمیز حکومت جانی و ضد انسانی اسلامیون در ایران را از زبان شما در گزارش به سناتورها و نمایندگان کنگره شنیدم.
خبری که مکمل خبر تحریم های جدید سناتورهای آمریکا با اکثریت قاطع علیه گلوگاه های تنفسی حکومت ضد ایرانی و ضد بشری اسلامیون در ایران بوده است.
خبری که ایرانیان ایراندوست و خواهان رابطه با جهان آزاد و احترام به کرامت انسانی و آزادی فردی، سالها منتظرش نشسته بودند تا صدای آزادیخواهی آنها که در طی این سی و نه سال حکومت وحشی اسلامی در ایران به عمد یا غیر عمد ناشنیده مانده بود، شنیده شود.
اکنون من و میلیونها ایرانی وطن دوست چه در ایران و چه در خارج از ایران که از همه ی حقوق فردی و ایرانی خودمان با سرکوبی وحشیانه محروم شده ایم، با شنیدن این خبر، انگیزه ی بیشتری برای سرنگونی تمام عیار حکومت اسلامی و ضد ایرانی، در ما ایجاد شده است که اینبار جهان آزاد به رهبری آمریکا، صدای آزادیخواهی ما را شنیده است و دیگر تنها نیستیم.
مطمئن باشیم و مطمئن باشید که اگر ایرانیان بدانند که از حرکت مدنی شان برای تغییر حکومت وحشی اسلامی در ایران حمایت می شود، از هم اکنون در جای جای ایرانزمین با هر بهانه و یا فرصتی، جرقه آزادیخواهی را در حرکت های اعتراضی در قامت هسته های کوچک کلید می زنند و آرام آرام سراسر ایران را با حمایت همه جانبه دنیای آزاد به رهبری آمریکا شعله ور می کنند.
زیرا ملت ایران در زمان اوباما نشان داده است که برای تغییر مسالمت آمیز آمادگی بالایی دارد. اما دریغ و درد که اوباما با ملت ایران نبود و با همه توان و بذل و بخشش خود از کیسه مالیات دهندگان ملت آمریکا، از همین حکومت وحشی اسلامی در ایران حمایت کرد تا در سال هشتاد و هشت خورشیدی از قدرت ساقط نشود.
امروز هم هنوز اوباما و وزیر خارجه اش، کری به قول فرزند پریزیدنت ترامپ، برای در قدرت ماندن حکومت وحشی اسلامی در ایران اینجا و آنجا جنگ می کنند.
از طرف دیگر این پیام روشن شما مبنی بر تغییر مسالمت آمیز حکومت ضد ایرانی ملاهای وحشی در ایران، دست همه ی کسانی که این سالها چوب زیر بغل همین حکومت اسلامی وحشی بودند و در تمامی جنایت ها و خیانت ها و ویرانی جای جای ایران شریک و سهیم بودند و هستند، خالی کرد که همیشه وقتی ما ایرانیان وطندوست از جهان آزاد به رهبری آمریکا می خواستیم که صدای ما شنیده شود، به ناجوانمردانه ترین شکلی ما را جنگ طلب قلمداد می کردند.
اما کیست که نداند همین تبهکاران به اصطلاح اصلاح طلبی چه کمونیستی و چه اسلامی و حتا به اصطلاح ملیون عاشق همین اسلام وحشی که در تمامی این سالها مثل چوب زیر بغل همین حکومت ضد انسانی و صد ایرانی ِ ملاهای اسلامی و وحشی، عمل کردند، تنها چیزی که برایشان مهم نیست همین ایران و ملت ایران است.
و مطمئن باشیم همین کسان که ناکسان تاریخ بشریت هستند در فردای نزدیک اگر ایرانیان به پا خیزند، در کنار همین حکومت وحشی ِ اسلامی در مقابل ملت قرار می گیرند و مثل سالهای شصت خورشیدی دسته دسته مردم معترض را به دست آدمخواران اسلامی می سپارند.
منظور بسیار روشن است. خزب توده و سازمانی توده ای صفت و بیگانه پرست و جنایتکار مثل اکثریت چنین پرونده ننگینی در ایرانی فروسی به اسلامیون در کارنامه شان دارند.
و بسیار خوشخال و دلشادم که سناتور مک کین در ادامه موضع شما، بر این تغییر مسالمت آمیز در ایران تاکید کردند و گفتند:
ملتی با تاریخ و فرهنگ و تمدن، چون ایران، باید وارد قرن بیست و یکم بشود و دیگر سزاوار نیست که به زنجیر کشیده شوند.
در پایان مایل هستم به اطلاع شما برسانم که ملت ایران به خوبی آگاه است و می داند که رهبر فرزانه، فرهیخته، خردمند، ایرانی، دموکرات و آزادیخواهشان در این تغییر مسالمت آمیز پیشتاز است و هربار با سخنی موضع ضد جنگ خودشان را به نمایندگی از همه ایرانیان ایراندوست و انسان دوست، در گوش جهانیان اواز خواندند.
و خوشا ملت ایران امروز رهبری چون شاهزاده رضا پهلوی را دارد که می تواند ایران ویران شده امروز را بعد از ساقط کردن این حکومت وحشی و اسلامی، به ایران پدر و پدر بزرگشان گره بزند که معماران اصلی ایران نوین و نامدار و شکوفا در اذهان جهانیان و تاریخ هستند.
فراموش نکنیم که به اصطلاح اصلاح طلبان در آب نمک خوابانده، فرزندان عقیدتی همین جانیان حاکم هستند که در جای جای جهان مثل مگس پخش شدند و مثل کرم وول می خورند تا همین حکوکت وحشی در قدرت بماند.
نمونه اطلاعیه یک دوجین از این تبهکاران کمونیستی و اسلامی و به اصطلاح ملی هستند که از سوراخ خودشان بیرون آمدند و از موصع شما مبنی بر تغییر مسالمت امیز در ایران، زوزه های وا مصیبتا سر دادند.
به باور من و همه ایرانیان وطندوست، نباید پشیزی به حرف های ضد ایرانی، ضد انسانی، ضد جهان آزاد و صد من یک غاز این یاران ِ همیشه غار و گرمابه و گلستان همین حکومت وحشی قایل شد.
باشد که ملت ایران به کمک جهان آزاد به رهبری آمریکا، به خقوق پایمال شده خود در این سالیان دراز که همین اوباما نشان ها بر ملت ایران تحمیل و جهان را نا امن کردند، برسند.
جنین باد
احمد پناهنده
دقایق اولیه هیجده ماه ژوئن دو هزار و هفده


سناتورهای آزادیخواه آمریکا دست مریزاد

10 جون 2017

سناتورهای آزادیخواه آمریکا
دست مریزاد

خبر خوش تحریم ِ گلوگاه های تنفسی حکومت اسلامی جنایتکار در ایران، ایرانیان واقعی را سخت خوشحال و ایرانیان به ظاهر ایرانی اما ضد ایران و ایرانی و همچنین حامیان جهانی آخوندها ی انسان کش را به فزون به وحشت انداخت.
بطوریکه آخوندهای تروریست در ایران را به خودزنی وا داشت و با نمایش مضحک تروریستی، سعی کردند قبل از تصویت تحریم ها در سنای آمریکا، افکار جهانی را به سمت دلجویی کردن از خودشان تغییر دهند تا تحریم به عقب بیافتد و بعد با حیله های دیگر تلاش کنند با دادن امتیازی، از آن جلوگیری کنند.
اما سناتورهای آگاه در آمریکا، یک پول سیاه برای سناتورهای حامی آخوندهای جنایتکار، ارزش قایل نشدند و نشان دادند که هیچ تاثیری هم از این نمایش ترورسیتی در ایران، نپذیرفتند و با اکثریت مطلق این بسته تحریمی علیه گلوگاه های تنفسی ِآسلامیون ضد بشر در ایران را تصویب کردند.
باشد که ایرانیان واقعی بیشتر و بیشتر، این حرکت های غرور آفرین را شاهد باشند و ببینند که بطور همه جانبه، حلقه محاصره، هر روزه بر حکومت تروریستی اسلامی تنگ و تنگ تر می شود. تا بتوانند در پرتو این حمایت حرکت آفرین، از جای جای وطن کف خیابانها را از اعتراض مدنی شان پر کنند و با نافرمانی مدنی به سمت اعتصابات پیش بروند تا با هزینه کمتر این حکومت اسلامی را در ایران دفن کنند.
چنین باد
درود بر سناتورهای آزادیخواه و ضد تروریست آمریکا
احمد پناهنده
نهم ژوئن دو هزار و هفده
برلین


منافع ملت ایران- امروز- فقط سرنگونی حکومت اسلامی است

7 جون 2017

منافع ملت ایران- امروز- فقط سرنگونی حکومت اسلامی است

در یک کلام تنها ضامن منافع ملت ایران، فشار همه جانبه ی جامعه جهانی به حکومت اسلامی در ایران و همزمان حمایت بی قید و شرط از ملت ایران تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی در جهت سرنگونی این حکومت ضد بشری و ضد ایرانی است.
جدای از این نگاه، هر کشور و یا هر حزب و سازمانی اگر بخواهد، نگاهی مماشات طلبانه به حکومت اسلامی در ایران داشته باشد، در واقع همدست و پشتیبان همین حکومت اسلامی، در تاراج منابع و منافع ملت ایران و همچنین سرکوب لجام گسیخته و بی رحمانه آنها است.
امروز چوب لای چرخ سیاست های پرزیدنت ترامپ در هر چه منزوی کردن آخوندهای اسلامی گذاشتن، در واقع تحمیل همین حکومت جنایتکار اسلامی در ایران و استقبال از ویران کردن هرچه بیشتر خاورمیانه به دست اسلامیون ضد انسان در همه شکلش است.
یادمان باشد
از زمانی که سران کشورهای جهان آزاد، به غلط تصمیم گرفتند که برای مهار کمونیست، ناجوانمردانه و ستمگرانه، پشت دوستشان را در ایران خالی کنند و به آخوندها ضد ترقی و ضد آزادی و ضد کرامت انسانی دخیل ببندند، تا امروز جز کشتار و ویرانی و هرج و مرج و عمل تروریستی در جای جای جهان، نصیبی نبردند و دردا که ملت ایران بزرگترین قربانی این سیاست های شوم کشوذهای بزرگ غربی و در راسش آمریکا بوده است.
امروز اگر در دولت مردان و سیاست مداران این کشورها، اندکی وجدان باقی مانده باشد باید بی هیچ اما و اگری همراه پرزیدنت ترامپ، حکومت وحشی اسلامی در ایران را به جایی بفرستند که آز آنجا بیرون کشیدند.
شک نکنید ملت ایران با آمادگی بسیار زیاد، امروز فقط به حمایت نیاز دارد تا طومار این جرثومه ی ننگین تاریخ ایران را تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، برای همیشه در ایران ریشه برکند و بخشکاند.
به امید آن روز که همین فردا می تواند باشد

احمد پناهنده
هفتم ژوئن دوهزار و هفده
برلین


مشتی وحوش تحت نام دانشجویان کنفدراسیون

2 جون 2017

مشتی وحوش تحت نام دانشجویان کنفدراسیون

به تازگی به مناسبت دوم ژوئن هزار و نصد و شصت و هفت، بی بی سی گزارشی بودار در حمایت از وحوشان تبه کار در دکانی بنام کنفدراسیون دانشجویی و به نفع مزدوران امروزی که تمام قد در خدمت حکومت اسلامی حمالی می کنند، در تارنمای خود به نمایش گذاشت تا عابرین پیاده ی اسیر در چنگال تبه کاران حکومت اسلامی را، خاک به چشمانشان بپاشد و ذهن و فکر آنها را به جای متمرکز شدن برای تغییر حکومت اسلامی، به سوی حفظ همین حکومت ضد ایران و ایرانی سوق دهد.
دوم ژوئن هراز و نصد و شصت و هفت چه روزی است؟
در روز 27 ماه می هزار و نصد و شصت و هفت، پادشاه ایران برای یک دیدار نه روزه وارد پایتخت آن روز آلمان غربی در بن شد.
روز سی ام ماه می وقتی که پادشاه ایران همراه شهبانو، از مونیخ دیدن می کرد، مشتی وحوش چاله میدانی تحت عنوان دانشجویان کنفدراسیون که اجیر آلمان شرقی و روسیه کمونیستی و چین مائو و آلبانی انور خوجه بودند، مثل حزب الله یی های امروزی، وحشیانه شیشه و پنجره ی مغازه ها را شکستند و ماشین ها را به آتش کشیدند تا فریاد بزنند که ایرانی نیستند بلکه اجیر و نوکر روسیه و چین و المان شرقی و آلبانی هستند.
بعد از این حرکت دور از شان انسانی و دانشجویی که سراسر وحشی گری و خود زنی بوده است، در روز دوم ژوئن همین سال وقتی پادشاه ایران همراه شهبانو وارد برلین شدند، این مزدران اجیر شده و نادان در قالب وحشیانی که تاریخ به خود ندیده بود، آشوب به پا کردند و با پلیس نظم عمومی درگیر شدند که عاقبت یک دانشجوی آلمانی به ضرب گلوله ای کشته شد.
بعدها معلوم شد، پلیسی که این فرد را کشته بود، یکی از اعضای سازمان امنیت آلمان شرقی بوده است.
یعنی ابر و باد و مه همه دست به دست هم داده بودند تا در این ارکستر وحشیانه شرکت داشته باشند و از این طریق اذهان نا آگاه مردم آلمان را علیه پادشاه ایران برانگیزانند.
این است چکیده ماجرای دوم ژوئن هزار و نصد و شصت و هفت که امروز بی بی سی وارونه آن را برای عابرین پیاده جلوه می دهد.
و بی هیچ گفتگو غیر از اندک کسان باز مانده از آن دوران که این وحشیگری را در تاریخ ثبت کردند، همگی چهار نعل در خدمت حکومت اسلامی هستند از جمله بهمن نیرومند و و حال تو خود بخوان حدیث مفصل از مجمل

احمد پناهنده

دقایق آغازین سوم ژوئن دو هزار و هفده
برلین