نقد ِ کوتاهی از یک بد آموزی

30 جون 2013

نقد کوتاهی از یک ید آموزی

«حمید اشرف برای من یک عاشق است. عاشقانه زیسته است و خوب زیستن را برای تمام هم نوعانش خواسته است. عاشق زیستن بوده و هیچگاه مرگ را ستایش نکرده است. فقط کسی که عاشق زندگی باشد، جانش را برای بهتر زندگی کردن دیگران هدیه می کند »

جملات بالا، نگاه یکی از شیفتگان ِ حمید اشرف است.
باید پرسید که حمید اشرف در طول عمر کوتاه اما سراسر جنایت و آدم کشی، چه دستاوردی برای جامعه ایران و و یا بهتر زیستن داشت؟
به باور من با همه امکاناتی که جامعه ی پیشرو در اختیارش گذاشته بود، راه انسان کشی را برگزید و پاسبانان حافظ ِ امنیت اجتماعی و یاران خودش را ترور کرد. و سر انجام در آتش کینه و انسان کشی، جانش را از دست داد.
اینکه امروز بیاییم بگوییم:
» او عاشق زیستن بود و جانش را برای زندگی کردان دیگران گذاشت»
حرفی بی نهایت مفت و ارزان است و به نظر می رسد نویسنده این عبارت هیچ درکی از زیستن و زندگی کردن ندارد.
آخر چطور می شود جان دیگران را بگیرید برای بهتر زندگی کردی عده ای دیگر؟
مگر آنانی که با گلوله های آدم کشی حمید اشرف و یارانش کشته شده اند، انسان نبودند و زندگی را دوست نداشتند؟
پس با این توضیحات کوتاه نتیجه می گیریم که حمید اشرف هیچ اعتقادی به زیستن و زندگی کردن نداشت و به همین جهت بود که راه کشتن زندگی دیگران را برگزید و سر انجام خودش هم در این انسان کشی ها، تلف شد.
باشد که با این مختصر، زندگی کردن و زیستن خود و دیگران را دوست بداریم و به زندگی و زیستن یکدیگر احترام بگذاریم.

چنین باد
احمد پناهنده


نقد ِ کوتاهی از یک بد آموزی

30 جون 2013

اولین سیلی ِ رفسنجانی توی گوش ِ خامنه ای و جنتی

17 جون 2013

اولین سیلی ِ رفسنجانی توی گوش ِ خامنه ای و جنتی

او در پیامش، به مناسبت انتصابات افاضه فرمود:

» ایشان ( آخوند روحانی ) خوب می‌دانند که صدف‌های اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی و مستقل‌های سیاسی، در این سرزمین پُر از مرواریدهای درخشان است که دلشان برای سربلندی ایران می‌تپد و رویگردانی مردم از تنگ‌نظری دراستفاده از ظرفیت‌های انسانی و خانه‌نشین کردن سرمایه‌های ملی و دینی است. »

و این همان هشدار و تحلیلی است که این قلم در نوشته ی » فرجام اسلام ِ سیاسی » پیش بینی کرده بود که اگر رفسنجانی در سگ دعواهای درون حکومت اسلامی، دست برتر پیدا کند.
همان خواهد کرد که تا کنون بر سرش آوردند.
پیام امروزش یک هجوم افسار گیسخته به خامنه ای و جنتی و همه انهائیکه رفسنجانی را به خاک ذلت نشاندند.
اینده نشان خواهد داد که این سگ دعواها، چگونه دودمان اسلامی سیاسی از نوع آخوندی و مجاهدی را در باتلاق نیستی فرو می برد.
خوشا ایرانیان ِ سرفراز که با مبارزات ایرانخواهی و ایرانگرایی شان، حکومت اسلامی را به این روزهای سیاه و مرگبار کشاندند.
و خوشا بر ما ایرانیانی که سرمایه ی ملی، بین المللی، تاریخی، فرهنگی، تمدنی و شاهنشاهی داریم که هیچگاه اجازه نخواهند داد، دیو و دد تحت نام بیگانه پرستی، چون اسلام و کمونیست بر ایران وُ ایرانیان چیره شود

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
درود بر شاهزاده رضا پهلوی

احمد پناهنده


انتخاب ما فقط شاهزاده رضا پهلوی است

13 جون 2013

انتخاب ما ایرانیان فقط شاهزاده رضا پهلوی است

هموطنان گرامی

ایرانیاران ایراندوست

می دانیم و می دانید از هنگامه ی آن بهمن شوم و سیاه و اشغال ایران اهورای مان توسط شغالان اسلامگرا و صد البته با همکاری و همیاری کمونیست ها و مجاهدین ضد وطن و تاریک اندیشان ِ روشنفکر نما، حلقه ی نگه دارنده ی زنجیر به هم پیوسته ایران ِ سرفراز، یعنی نظام پادشاهی گسسته شد و ایران و ایرانی را به این روزهای ذلت و تباهی کشاندند.

می دانیم و می دانید که همه این ضد وطنان و بیگانه پرستان طی سی و چهار سال تلاش، سعی کردند در کنار جانیان اسلامی حاکم و شرکت در تمامی جنایات و خیانت ها به عنوان نگهدارنده و چوب های زیر بغل آنها، ایران را متلاشی کنند و ایرانی را از هویت، فرهنگ، تاریخ و تمدنش جدا کنند تا بتواند به امت جهانی و یا انترناسیونالیسم پرولتری پیوند بخورند.

می دانیم و می دانید همه این تاریک اندیشان ِ روشنفکر نما چه از نوع کمونیستی، چه از نوع مجاهدی و چه از نوع شخصیت های بیگانه پرستی همه تلاششان را کردند تا به قول خودشان نظام پادشاهی بر نگردد و سپس با همین اسلامیان جانی و ضد ایرا
نی، ایران را ایرانستان کنند.

می دانیم و می دانید . . .

اما اگر اشغالگران عرب در هزار و چهارصد و اندی سال پیش با کمک ِ سلمان فارسی ها و همه ی تاریک اندیشان ِ ضد ایرانی، در آن تندپیچ تاریخ ایران،

توانستند ایرانی را از هویت ِ تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خود، جدا کنند، لاجرم این جانیان حاکم با همه ی دنباله های ضد ایرانی شان خواهند توانست.

ولی تاریخ ایران خلاف ِ این خواسته های شوم ِ ویرانگران ایران امروزی را گواهی می دهد.

اسلام ویرانساز و انسان کش آمده بود تا با متلاشی کردن ایران، زبان را از حلقوم ایرانی بیرون بکشد و ایرانی را از هویت تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خود تهی کند.

اما بعد از 200 سال تلاش ضد ایرانی نه اینکه نتوانست بلکه ایرانیان با پیوند خوردن دوباره خود به نظام شاهنشاهی، اعراب بیگانه را به جای سزاوارش پرتاب کردند و آرام آرام تحت اقتدار فرهنگ ِ همین نظام شاهنشاهی، جرثومه های بیگانه گان از قماش ِ ترک و تاتار از همه رنگش را از ریکه قدرت به زیر کشیدند و ایران ِ پادشاهی را به دست با کفایت ایرانی ِ سرفراز، رضا شاه بزرگ سپردند.

با این توضیحات کوتاه:

اگر دلبسته ایران هستیم

اگر خودمان را ایرانی باور داریم

اگر ایران را بالاترین ارزش می دانیم

اگر به هویت تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خودمان افتخار می کنیم

اگر . . .

امروز فقط و فقط یک انتخاب، بیش از هر انتخابی راه گشای ایران ِ در حال نابودی به سوی ایرانی آزاد، رها و سرفراز است.

و آن انتخاب هم فقط شاهزاده رضا پهلوی و حمایت از شورای ملی و منشورش است.

پس باید در کوش کر جهان فریاد زد

اگر جهانی متمدن می خواهید

اگر جهانی صلح آمیز می خواهید

باید به حمایت ایرانیان راستین که به دور شاهزاده رضا پهلوی حلقه زدند، برخیزند و نسبت به ظلم و جفایی که به ایرنیان در دوره کارتر کردند، برای جبرانش ادای دین کنند تا ایرانی به هویت تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خود گره بخورد.

و بدانند و بدانیم که این انتخاب و حمایت به نفع همه ی ایرانیان و همه ی جهانیان است.

پاینده باد ایران

درود بر شاهزاده رضا پهلوی

احمد پناهنده


یاوه گویی خامنه ای

12 جون 2013

کسانی که دلبسته ی ایران هستند، هیچگاه در انتصابات حکومت اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی شرکت نمی کنند

امروز چهارشنبه 22 خرداد ماه، خامنه ای در نهایت استیصال، پریشان گویی اش را به اوج رسانید و در قالب ِ سخنانی بغایت یاوه، زوزه ای کشید و گفت:

» این حضور عمومی، از هر چیز دیگر برای کشور مهمتر است و به همین علت حتی کسانی که فقط دلبسته به ایران هستند، باید در انتخابات حضور یابند. »

اما باید با صدای بلند در گوش کرش فریاد زد که » شتر در خواب بیند پنبه دانه »
و روز جمعه دلبستگان ایران ِ سرفراز و ایرانی ِ ایراندوست نه اینکه در انتصابات حکومت اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی شرکت نمی کنند. بلکه با همه توش و توانش یک » نه » بزرگ به همه جنایتکاران اسلامی و پادوهایشان در جای جای جهان خواهند داد و نشان خواهند داد که ملت ایران را فقط سودای به گور سپردن اسلام سیاسی در ایران است، نه بازی در میدانی که همه ی راه ها بر ملت ایران بسته است.

و مطمئن هستم روز جمعه ملت بزرگ ایران یک تو دهنی به خامنه ای و همه ی جانیان اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی خواهند زد.
به امید آن روز
چنین باد

احمد پناهنده