خاک تو سرت رفسنجانی و خاک تو سر همه ی » اصلاح طلبان » ِ درون حکومت اسلامی و دُم و دنبالچه های آنان در خارج از حکومت اسلامی

26 مِی 2013

خاک تو سرت رفسنجانی و خاک تو سر همه ی » اصلاح طلبان » ِ درون حکومت اسلامی و دُم و دنبالچه های آنان در خارج از حکومت اسلامی

حیرت انگیز است که کسی با اینکه در طی این چند سال اخیر در همین حکومت اسلامی لجن مال شده و در روز روشن دختر و خانواده و خودش به پست ترین شکل ممکن مورد اهانت قرار گرفته است، باز برای فرو رفتن در مستراح هیچستان سرای ِ حکومت اسلامی، لباس رزم بپوشد تا شاید به عنوان » ناجی » حکومت رو به سقوط اسلامی، بتواند آن را » گل کار» کند.
اما در کمال شگفتی نمی داند و یا نمی خواهد بداند که پست ترین قشر، حداقل در ایران همین آخوندها هستند که خودش هم یکی از سرآمداننشان است.
و نمی داند وقتی خودش یک شبه علی خامنه ای را ولی فقیه می کند، می تواند به آهی توسط همین آخوندها و علی خامنه ای، از حکومت اسلامی اخراج شود.

و راستی آمده بودی که چه چیزی را تغییر دهی؟

اگر مشکلت با آخوندهای آدم خوار ِ مخالف تو، قرائت و تبیین و تقسیر و برداشت ِ اسلامی است و می پنداری تو بهتر از آنها می فهمی،
راه حل این نیست که هر روز تو را ذلیل و لجن مال بکنند و بعد بخواهی برای طلب تکه استخوانی از همین آخوندهای بی صفت، خرقه ی گدایی به تن کنی.
بلکه راه حل این است که مردانه در کنار ملت ایران قرار بگیری و با کمک ملت ایران از حکومت اسلامی عبور کنی و به دامن پر مهر و محبت ملت برگردی.
و یا اگر با خواست و تمایل به تغییر شرایط فروپاسی حکومت اسلامی به میدان آمده بودی، این بهترین فرصت بود که با حمایت مردم ایران، بساط ولی فقیه و همه ی رجاله های حکومت اسلامی را جارو می کردی. نه اینکه دوباره زانوی ِ ذلیلی در پیشگاهشان به زمین می سائیدی و به غلط کردم روی آوری.
و شگفتا که از این امتحان نهایی هم مردود شدی و همه ی سینه زنان » اصلاح طلب » حکومت اسلامی و دم و دنبالچه های آنها در خارج از حکومت اسلامی، یتیم و خوار و بی پدر و مادر شدند.
ای تفو بر تو و همه رجاله های حکومت اسلامی و دنباله های آنها در داخل و خارج از کشور

احمد پناهنده


عمله های حکومت اسلامی در خارج از کشور

16 مِی 2013

عمله های حکومت اسلامی در خارج از کشور

بی هیچ گفتگو جریانهایی چون سازمان اکثریت، حزب توده، اتحاد جمهوریخواهان و جریان هایی از این دست عمله هایی هستند که بر ضد منافع ِ ملی ملت ایران برای آخوندهای ضد وطن دم تکان می دهند تا شاید تکه استخوانی برایشان پراشان پرتاب کنند.
و امروز بی هیچ کتمانی، پشت جنایتکاری رفتند که جنایتش در ترورهای قتل های زنجیره ای در داخل کشور و کشتار سران حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس در برلین بر هیچکس پوشیده نیست.
و راستی قرار است با این انتصابات در ایران چه چیزی عوض شود که این رجاله ها چنین برای آخوندهای ضد ایران و ایرانی دم تکان می دهند؟
آیا غیر از این است که می خواهند با همه جنایت و خیانتشان، در کنار همین آخوندها قرار بگیرند و حکومت اسلامی را حفظ کنند؟
و آیا غیر از این است که سرنوشت خودشان را با بود و نبود همین آخوندها گره زده اند؟

احمد پناهنده


نگاهی به پیام مسعود رجوی به خامنه ای و رفسنجانی

16 مِی 2013

از شعارها و حرف های بی مالیات و یا صد من یک غاز در پیامش بگذریم
چکیده و جوهره ی پیامش این است که او ترسیده است که مبادا در این » انتخابات » پیش رو، اسلام شان از نوع مجاهدی و آخوندی، ریق رحمت را بنوشد و برای همیشه به مستراح های تاریخ بپیوندد.
وگرنه باید چنین روزهایی را به استقبال می شتافتند و با همه ی توانشان در جهت عبور از اسلامیون حاکم در ایران، در چهارچوب مبارزه مدنی و سیاسی شرکت می کردند.
ولی از آنجا که در این روزها به دلیل کارنامه ی به شدت ضد میهنی و ضد ایرانی و دست داشتن در کشتار مردمان ایران، جایی در ایران و بین ملت ایران ندارند و به عبارت دیگر نه به دار هستند و نه به بار
سرنوشت خودشان را با بود و نبود حکومت اسلامی گره زدند و بعد از سالها چپ روی و سکتاریستو شعارهای پوچ و بی محتوی، به راست روی و سازش با حکومت جهل و جنون روی آوردند تا فرصتی پیدا کنند که شاید بتوانند اسلام عنقلابی شان را نجات دهند.

ای تفو بر شما ضد وطنان و ضد ایرانی و ایرانیان تفو

بزودی مطلبی در این باره و سایر نیروهای خواهان همین حکومت اسلامی خواهم نوشت که برای داغ کردن تنور » انتخابات » حکومت اسلامی هرگونه مرز اخلاقی، انسانی و ایرانی را دریدند.

احمد پناهنده

قسمتی از پیام رجوی

_____________
۱- خامنه ای باید راه ریاست جمهوری رفسنجانی را هموار کند و به تقسیم قدرت با او تن بدهد.
۲- رفسنجانی باید پیرانه سر ترس را کمی کنار بگذارد و بلادرنگ برای انتخابات ریاست جمهوری رژیم ثبت نام کند. این تعارف که «من بدون موافقت ایشان وارد عرصه نخواهم شد» در محذور گذاشتن مضاعف خامنه ای است و باید از آن دست بکشد.
۳- خامنه ای همچنان که در ۸ سال گذشته با احمدی نژاد بساط رفسنجانی را جمع کرد، حالا باید به شیوه مرسوم دیو و دد، باند احمدی نژاد و رحیم مشائی را با رفسنجانی از دور خارج کند.
۴- خامنه ای باید هرطور شده رفسنجانی را در «اتاق تجمیع آراء» بیرون بکشد و در قدمهای بعد به شیوه خمینی، با او جام زهر بنوشد.