درود بر نمایندگان جمهوریخواه گنگره ی آمریکا که حمایت خودشان را از خیزش سراسری ملت ایران دریغ نکردند

17 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, lächelnd

درود بر نمایندگان جمهوریخواه گنگره ی آمریکا که حمایت خودشان را از خیزش سراسری ملت ایران دریغ نکردند

من دستان نمایندگان جمهوریخواه در کنگره ی آمریکا را که خواهان تغییر حکومت تبهکار اسلامی یا سرنگونی آنها هستند، می فشارم. باشد که این حمایت لفظی به حمایت همه جانبه در همه ی عرصه ها از ملت ایران منتهی گردد و مردم ایران حس کنند که در جهان آزاد پشتببان دارند. از طرفی دیگر از سکوت اروپا در مقابل این توحش و ایرانی کشی اسلامیون تبهکار در خیزش سراسری ملت ایران، بسیار منزجر هستم. باشد که این همه هزینه از ایرانیان برای سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی، وجدان آنها را تکانی دهد و به انسانیت و ارجمندی انسان فکر کنند نه فقط به جیبشان
احمد پناهنده
17 ماه نوامبر سال 2019


تا دیر نشده است، سلاح را از مردم برگیرید و به ملت ایران بپیوندید

17 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, steht, Baum, Pflanze, im Freien und Natur

تا دیر نشده است، سلاح را از مردم برگیرید و به ملت ایران بپیوندید

به نیکی آشکار است که ملت ایران را در اکثریتشان، هیچ میانه ای با اشغالگران تبهکار اسلامی نیست
بارها در سرفصل های مختلف، این ملت با شعور و بافرهنگ و صبور ایران نشان داده است که برای پرهیز از هزینه گزاف، با خیزش سراسری و مسالمت آمیز، می خواهند در گوش کَر ِ اروپای کاسبکار و نیروهای سرکوبگر حامی تبهکاران اسلامی فرو کنند، که قصد درگیری خشونت آمیز ندارند. اما هرباره نیروهای سرکوبگر و امنیتی حکومت تبهکار، این متانت و صبوریت سرشار از شعور و نه شعار را با گلوله پاسخ می دهند و زندگی جوان و ارجمند ایرانیان به پا خاسته را در خون می غلطانند.
در این باره هم شاهزاده رضا پهلوی و هم شهبانو فرح پهلوی، بارها به نظامیان و امنیتی ها و نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه هشدار و بیدار باش داده اند که تا دیر نشده است، سلاح را از ملت ایران برگیرید و به مردم بپیوندید
اما مثل اینکه هستند کسانی که سرنوشت خودشان را با بود و نبود همین حکومت تبهکار گره زده اند و حاضر هستند تا سرنگونی تمام عیار حکومت تبهکار اسلامی این جنایت و کشتار را ادامه دهند
بنابراین به عنوان یک شهروند ایرانی، به سهم خود به آنها هشدار و بیدار باش می دهم که ملت ایران، در تداوم این خیزش سراسری، مطمئنن در فرصت مناسب از خود دفاع خواهند کرد و همراه نیروهای امنیتی و انتظامی ِ به مردم پیوسته، این جانیان را ادب خواهند کرد
بنابراین بیدار و به هوش باشند که
آنگاه در دست عدالت و هیئت منصفه ملت ایران گرفتار شدند، دیگر هیچ عذر و بهانه ای از آنها، گوش شنوا نخواهد داشت
پس تا دیر نشده است، سلاح خودتان را در این خیزش سراسری و سپس اعتصبات عمومی از ملت ایران برگیرید، و به طرف فرماندهان تبهکارتان و آخوندهای ضد ایرانی نشانه روید
این در واقع اتمام حجتی است به همه نیروهای سرکوبگر که می خواهند کر و کور بمانند و خشم ملت ایران را نبینند و صدای خانواده های هزینه داده را نشنوند
بنابراین، نیکو و پسندیده و همچنین به نفع آینده خودشان و خانواده هایشان است که بدانند، ملت ایران را سر ایستان و خاموش شدن نیست و می روند با تسخیر خیابان ها در جای جای وطنمان ایران همراه با اعتصبات سراسری، پای را بر گلوگاه های تبهکاران اسلامی و آخوندهای ضد ایرانی و مکلا های جنایتکار در این رژیم تبهکار بگذارند تا خفگی شان را پایکوبی و دست افشانی و ترانه خوانی کنند و رقصی پرشور در جای جای وطن بر پیکرهایشان جاری نمایند و سپس شادی و شادمانی را به استقبال بشتابند
مطمئن باشیم که آن روز دور نیست
درود بر ملت با شعور و بافرهنگ و صبور ایران
احمد پناهنده
17 ماه نوامبر سال 2019


تنها راه سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی، خیزش عمومی است

17 نوامبر 2019

 

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, Baum, Pflanze, im Freien und Natur

تنها راه سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی، خیزش عمومی است

خبری که این روزها از جای جای ایرانزمین می رسد، بسیار شادی آفرین و غرور انگیز ، که البته در کنارش غم انگیز و دردناک است
شادی آفرین و غرور انگیز است. زیرا ملت صبور ایران بار دیگر برای بیرون کردن اشغالگران ضد ایرانی و تن ندادن به امت شدن، برای گرفتن حقوق پایمال شده شان، به پا خاسته اند و می روند در یک هارمونی شکوهمندانه، هم حکومت تبهکار اسلامی را در ایران با خیزش عمومی و سپس اعتصابات سراسری، براندازند و هم در یک همبستگی متمدنانه و انساندوستانه با ملت عراق و لبنان، دست و پای حکومت تبهکار را در آن کشورها قطع کنند
اما دریغ و درد که در کنار این شادی های غرور انگیز و خیزش شکوهمندانه ملت ایران، شنیده شده است که در شهرستان سیرجان یک ایرانی پاک نهاد توسط ِ تک تیر اندازهای تبهکاران اسلامی در راه نجات ایران از اشغالگران تبهکار جان باخت
نیک می دانم و باور دارم که ملت ایران، کینه ای که از آخوندهای ضد ایران و ایرانی و اشغالگران در دل و جانشان دارند، این حرکات ایرانی کش اشغالگران، هیچگونه تزلزلی در اراده آنها ایجاد نخواهد کرد. بلکه ملت ایران را خشمگین تر از روز قبل خواهد کرد و سپس همه جانیان را در جای جای وطنمان ایران، در آتش خشم خود خواهند سوزاند
و آن روز، روز ارجمند و نیک بختی برای ملت با شعور ایران خواهد شد که ببینند جانیان و ستمگران اشغالگر، برای پیدا کردن یک سوراخ موش، در زیر دست و پای مردم به پا خاسته له و نابود می شوند
باشد که ملت ایران اینبار، هیچگاه خیابان ها را ترک نکنند و هر روزه، خیزش خودشان را گسترش دهند و بعد این خیزش عمومی را به اعتصابات عمومی سنجاق کنند، تا با یاری هم پای بر گلوگاه های حکومت تبهکار بگذارند و با فشار دادن بر گلوی تک تک تبهکاران، آنها را خفه کنند
باور دارم که آن روز دور نیست
درود بر ملت با فرهنگ و با شعور ایران که ایران را بالاترین ارزش تعریف می کنند

احمد پناهنده
16 ماه نوامبر سال 2019


جیمی کارتر 95 ساله در چند قدمی مُردن

12 نوامبر 2019

Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd

جیمی کارتر 95 ساله در چند قدمی مُردن

اعتراف می کنم که مرا، مرگ هرکسی که باشد، اندوهگین می کند
اما در کنار این باور به انسانیت و زندگی، از خود می پرسم که بودن کسانی چون استالین و هیتلر و مائو و کاسترو و کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل و کیم جونگ اون و خرواری از تروریست های ضد زندگی انسان ها، چه سودی به حال بشریت و انسانیت و زندگی دارد؟
گواهی می دهم که جیمی کارتر نه تروریست بود و نه در حد شقاوت و بی رحمی کسانی که در بالا از آنها اسم برده شده است، می باشد
اما همین جیمی کارتر در مدت چهار سال ریاست جمهوری اش بر ملت آمریکا و به عنوان قدرتمندترین فرد دنیا، کاری که با بشریت کرد، دست کمی از افراد نام برده بالا ندارد
یعنی این فرد بقدری سنگدل و بی شرم بود که دوست استراتژیک آمریکا یعنی ایران با محوریت پادشاهی محمد رضا شاه، که مبتلا به سرطان خون بود، به آمریکا راه نداد و از خدمات پزشکی به ایشان دریغ کرد
اما با حمایت و هموار کردن راه برای خمینی ضد ایرانی و ضد بشریت، یک ملت سرفراز تاریخ را با فرهنگی جهان گستر، به خاطر ایده مخربش ویران کرد و تیغ تروریست های منطقه و جهان و حکومت های اسلامی ضد انسان را تیز کرد که هنوز هم مردمان جهان تاوان آن سیاست غلط را با خون و گوشت و پوست خودشان می پردازند
و دردا که تا امروز هنوز هم بر آن سیاست ضد بشری پافشاری می کند و حزب متبوعش هم همین سیاست را ادامه می دهد
مثل اوبامای با تروریست ها و جنایتکاران که همگی ما، به مدت هشت سال سیاست ضد بشری اش را در مورد ایران تجربه کردیم
اینجاست که به این باور می رسم که بودن این افراد در زندگی بشریت، فقط مرگ و کشتن زندگی و ویرانی ملت ها و تاریخ ها است
بنابراین مایل هستم به عنوان یک شهروند ایرانی اگر این پیام به گوشش می رسد او را هشدار و بیدار باش بدهم که در این لحظاتی که بسوی مرگ می رود، از گذشته ی ناشاد و سیاست ضد بشری اش بویژه سیاست ضد ایرانی اش، زمین ادب را ببوسد و از ملت با شرافت و صلحدوست و با فرهنگ ایران با تاریخی درخشان، پوزش بخواهد
البته اگر وجدانی داشته باشد
احمد پناهنده
12 ماه نوامبر سال 2019


آقای علمداری- شما هم- آن روی سکه ی عباس عبدی هستید

11 نوامبر 2019

 

Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd, Selfie und Nahaufnahme

آقای علمداری- شما هم- آن روی سکه ی عباس عبدی هستید

باور ندارید؟
توضیح می دهم چرا شما را آن روی سکه ی عباس عبدی و عباس عبدی ها تعریف می کنم
شما بدرستی یاوه گویی های ضد منافع ملی و ضد عرف جهانی ِ عباس عبدی را نقد کردید و نشان دادید که بالا رفتن از دیوار ملل دیگر، نه تنها خلاف عرف بین المللی است بلکه خلاف منافع ملی ایران هم بوده و هست و خسارت این جاهللان اسلامی را ملت ایران به مدت چهل است که می پردارند
اما در کنار این نقد درست بر یاوه های عباس عبدی که دیوار ملت دیگر را بالا رفته است و امروز هم به آن افتخار می کند، شما هم از آن ور بام به ورطه دروغگویی و ضد منافع ایران و تاریخ ایران افتادید و آشکارا قیام ملی ملت ایران در 28 امرداد سال 32 خورشیدی، علیه غائله ی ایران برباد ده ِ مصدق السلطنه و یاران ضد ملی اش را به غلط و از روی کینه به نظام گذشته، «کودتا» خواندید
حال پرسش من از شما این است که چطور از عباس عبدی می خواهید، حمایت آیت الله کاشانی و و هوادران او، از قیام ملی ایران در 28 امرداد را محکوم کند اما خودتان همین حمایت آیت الله کاشانی و یارانش، در سی تیر ماه سال 31 خورشیدی از مصدق السطلنه و یاران ضد ملی اش را محکوم نمی کنید؟
آخر تا کی دوگانه باوری و یا دوگانه زیستی؟
چطور وقتی که شعبان جعفری و کاشانی و فلسفی و امثال کسانی چون مکی و بقایی و و و از مصدق السلطنه حمایت می کنند، خوب است. اما همین که همین افراد از مصدق السلطنه و یاران ضد ملی اش حمایت نمی کنند، بد است؟
چرا دروغ می گویید؟
چرا می گویید علیه مصدق السلطنه «کودتا» شده است؟
اصلن چه کسی علیه این مرد پوپولیست و ضد قانون و دیکتاتور، » کودتا» کرده است؟
اگر منصفانه به تاریخ نگاه کنیم و بدون حقد و کینه تاریخ را ورق بزنیم، می بینیم این مصدق السلطنه و یاران ضد ملی اش بوده اند که در 25 امرداد سال 32 خورشیدی علیه نظام پادشاهی کودتا کردند و فرمان قانونی پادشاه ایران را نادیده گرفتند و آن غائله بیست و شش و بیست و هفت امرداد را راه انداختند
مجسمه های رضاشاه بزرگ و محمد رضا شاه را پایین کشیدند و در صدد از بین بردن نظام پادشاهی پهلوی بودند.
چرا واقعیت ها را به مردم نمی گویید؟
مگر همین وزیر خارجه لمپن مصدق السلطنه نبوده است که لمپن وار و چاله میدانی، به خاندان ایرانساز پهلوی فحاشی کرد؟
و راستی اگر مصدق السلطنه اندکی به منافع ایران و ایران می اندیشید باید تو دهن وزیر خارجه اش می زد و در پیشگاه ملت ایران از عملکرد ضد ایرانی شان و ضد منافع ایران پوزش می خواستند
اما می بینیم که نکردند بلکه یاغی گری پیشه کردند و آن غائله ایران برباده را ایجاد کردند که اگر ملت قهرمان با قیام ملی شان به پا نمی خواستند، ایران را توده ای خائن تقدیم شوروی می کردند
چرا بی دلیل مثل آخوندها و همه رجاله های تاریخ، همان حرف هایی را می زنید که باب طبع آخوندهای ضد ایرانی و چپ های ضد منافع ایران است؟
یعنی سخت است برای شما که تاریخ را بی حب و بغض بخوانید و به منافع ایران اهمیت دهید؟
مگر پادشاه ایرانساز ، محمد رضا شاه چه کرد که هنوز کینه خودتان را از ایشان دریغ نمی کنید؟
آیا بهتر نیست به عملکرد ضد قانونی مصدق السلطنه توجه بیشتری کنید که با ترفند نفت می خواست خاندان ایرانساز پهلوی را براندازد؟
آیا برایتان سخت است بفهمید که مصدق السلطنه به عنوان رئیس قوه مجریه اجازه قانونی نداشت که مجلس را منحل کند؟
آیا فهم این موضوع برایتان مشکل است که رفراندم در آن دوران از نگاه قانون، غیر قانونی بوده است؟
آیا از این درک عاجز هستید که نفهمید پادشاه ایران برای جلوگیری از هرج و مرج در ایران از اختیارت قانونی شان استفاده کردند و طبق فرمانی قانونی، مصدق را برکنار کردند؟
چرا باز دروغ می گویید و دوگانه باوری و دوگانه زیستی بیشه می کنید؟
اگر عبدی و عبدی ها در حکومت توتالیتر و فاشیستی اسلام، دوگانه باوری و دوگانه زیستی بیشه کرده اند، حرجی بر آنها نیست
چون او این عقب ماندگی ایران را حق خودش می داند و می خواهد تا نابودی ایران با همین حکومت همراه باشد
زیرا می ترسد واقعیت درونی اش را بگوید
مثل همه ی افراد جوامع توتالیتر کمونیستی که مردم اگر در درونشان، باور دیگری داشتند اما در برون از ترسشان همان خط برادر بزرگ و تو بخوان استالین و مائو کاسترو و و و را اجرا می کردند
اما شما چرا دوگانه زیستی و دوگانه باوری را سرمشق خود قرار دادید؟
شما که در آمریکا زندگی می کنید و کسی هم نیست به شما بگوید که چه بنویسید و یا چه ننویسید یا چگونه فکر کنید
بنابراین پرسش این است که چرا هنوز هم دوگانه زیستی و یا دوگانه باوری را ادامه می دهید؟
حتمن ترس شما این است که اگر واقعیت ها را بگویید از طرف نیرو های چپ و ملیون ضد ملی، بایکوت می شوید
به باور من بهتر است که بایکوت شوید تا بخواهید مثل آنها باشید
بس است اختگی ذهنی
بس است دروغگویی
بس است در جهت ضد منافع ملت و ایران حرکت کردن
بس است دوگانه زیستی و دوگانه باوری
احمد پناهنده
12 ماه نوامبر سال 2019


دروغگویی، سرشت ِ ذاتی ِ نیروهای چپ است

11 نوامبر 2019

 

Bild könnte enthalten: Ahmad Panahandeh, Pflanze und Innenbereich

دروغگویی، سرشت ِ ذاتی ِ نیروهای چپ است

دیشب بر حسب اتفاق گزارشی از چند عضوی که قصد داشتند شهبانو و ولیعهد ایران را در جشنواره سینمایی در سال 52 خورشیدی به گروگان بگیرند، بصورت دیداری گوش می کردم
وقتی که همه صحبت های آنها را شنیدم، به این نتیجه رسیدم که دروغگویی و فرار از واقعیت و حقیقت، سرشت پلیدی است که در جان و روان نیروهای چپ و خرابکار و تروریست ها سرشته شده است و باور دارم که این سرشت پلید و خصلت ضد انسانی و دروغگویی را تا پای گور با خود همراه خواهند داشت
می گویید چنین نیست؟
می گویم توضیح می دهم که چگونه این افراد خرابکار و تروریست های دیروزی و دروغگویان امروزی، مثل آب خوردن دروغ می گویند و عملکرد مخرب و خرابکارانه و تروریستی خودشان را در رسانه های بودار، ماله کشی می کنند
آری یکی از اینها رضا علامه زاده است که در گفتگو با بی بی سی معلوم الحال می گوید که گروه ما
«نه تنها به هیچ عمل مشخصی دست نزده، حتی در طراحی یا «قصد اقدام» نیز جز حرف‌هایی ناروشن و پراکنده چیزی به زبان افراد نیامده بود.
علامه‌زاده به یاد می‌آورد که روزی جسته و گریخته و در صحبتی دوستانه به عباس سماکار گفته است که می‌توان در مراسم یک جشنواره سینمایی، «شهبانو» را به گروگان گرفت و در برابر آن آزادی زندانیان سیاسی را از رژیم طلب کرد.»
امیر فطانت هم همین را می گوید
منفردزاده هم برای فرار از حقیقت همین خزعبلات را سر هم می کند
شکوه فرهنگ و بعدن میرزادگی هم همین را می گوید
گلسرخی اسلام دوست هم می گوید:
«در سال ۱۳۵۰، گلسرخی، همسرش، سلیمی مقدم و شکوه فرهنگ در جمع خود می‌گویند اگر شاه ترور می‌شد، گشایشی در فضای سیاسی حاصل می‌شد.»
یادمان باشد سلیمی مقدم همان کسی است که با پرویز نیکخواه می خواسته است شاه را در سال 1344 ترور کنند
دانشیان هم تاکید داشت که باید مبارزه تروریستی و مسلحانه کرد
سماکار هم این عمل خرابکارانه و تروریستی را چنین تعریف می کند:
«سماکار موضوع را با بطحائی در میان می‌گذارد و بطحائی به دانشیان می‌گوید که برای انجام این کار باید اسلحه تهیه شود. از آنجا که دانشیان با امیرحسین فطانت دوست بود و فکر می‌کرد او با چریک‌های فدائی خلق مرتبط است، از او کمک می‌خواهد.»
می بینید این افراد دروغگو که امروز مدعی هستند که طرحشان یعنی گروگان گیری شهبانو و ولیعهد و ترور شاه فقط در حد حرف بوده است، می خواستند از چریک های فدایی تروریست سلاح بگیرند
بقیه افراد هم کم و بیش همین موضوعات را تکرار کردند و می کنند
خب
تا اینجا اگر خوب به حرف ها و طرحشان دقیق شویم می توان به درون ذهن این افراد دروغگو و خرابکار و تروریست نقب زد که می خواستند در شرایط مناسب دست به این عمل غیر انسانی و ضد ایرانی بزنند
بنابراین حرف های امروزشان که فقط برای فرار از پاسخگویی و واگویی حقیقت است، یاوه ای بیش نیست
و بهتر است همه این افراد، اگر زنده هستند در پیشگاه ملت ایران و شهبانو و شاهزاده رضا پهلوی و روح پرفتوح پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه، زانوی ادب به زمین بسایند و از گذشته ناشاد و خرابکارانه و تروریستی و ضد وطنی شان پوزش بخواهند
نه اینکه دروغ بگویند
جهت فهماندن این افراد باید بگویم همه ی طرح ها، اول با حرف شروع می شود و بعد در موقع مناسب به عمل در می آید
و قرار هم نبود و نیست که سازمان امنیت صبر کند تا شماها، شاه را ترور کنید و شهبانو و ولیعهد را گروگان بگیرید، بعد وارد عمل شود
حالا می فهمید که دروغگو و یاوه گو هستید و هیچ راستی در سخنان شما نیست؟
به باور من باید از نظام پادشاهی و بویژه محمد رضا شاه ایراندوست سپاسگزار باشید که زندگی شما را بیمه کرد و غیر از دو نفر که از انسانیت بویی نبرده بودند، همه شماها را عفو کرد
آری درست خواندید
دو نفر از این دوازده نفر، یعنی گلسرخی و کرامت دانشیان، بویی از انسانیت نبرده بودند و به جای فرجام خواهی از عملکرد ضد انسانی شان و خواهان عفو از قانون، فریاد می کشیدند که باید کشته شوند تا به قول خودشان قهرمان شوند.
و وقتی که وکلا از گلسرخی می خواهند که تقاضای فرجام کند
می گوید
«»من فرجام نمی‌خواهم، می‌خواهم بمیرم… من دراین جامعه حقی ندارم…نمی‌خواهم فرجام. من می‌خواهم بمیرم.»
و یا وقتی که در دادگاه از آنها خواسته می شود که از خودشان و بی گناه بودن خودشان، دفاع کنند، حرفی برای گفتن ندارند و مثل آخوندهای ضد ایرانی سری به صحرای کربلا و توبخوان به نا کجاآباد جامعه توتالیتر کمونیستی می زنند و از مبارزه مسلحانه دفاع می کنند
معنی این سخنان و دفاعیاتشان این است که حرفی برای گفتن نداشتند و خواستند کشته شوند تا به اصطلاح قهرمان چپ های دروغگو و تروریست شوند
وگرنه اگر اینکاره نبودند، در کمال ادب از خودشان دفاع می کردند و ثابت می نمودند که بی گناه هستند

احمد پناهنده
دهم ماه نوامبر سال 2019


خجسته زادروز ِ تداوم ِ پادشاهی ایرانزمین، شاهزاده رضا پهلوی بر ملت ایران همایون باد

1 نوامبر 2019

 

Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd, Hochzeit

خجسته زادروز ِ تداوم ِ پادشاهی ایرانزمین، شاهزاده رضا پهلوی بر ملت ایران همایون باد

پنجاه و نه سال پیش در چنین روز ِ شادی سالاری، شهبانوی ایرانزمین، فرح پهلوی، کودکی را زایمان کرد که تداوم پادشاهی را در جغرافیای سیاسی و سراسر فلات فرهنگی ایران بیمه کرد
کودکی که نه تنها محمد رضا شاه ایراندوست به انتظارش نشسته بود بلکه تاریخ و فرهنگ ایران نیز، چشم به راهش بوده است
و خوشا بر شهبانو فرح پهلوی که این ارجمندی تاریخی نصیبشان شد که این کودک ِ تداوم تاریخ پادشاهی را تقدیم پادشاه ایران، محمد رضا شاه و ملتش بکند و نیکبختی و سربلندی ایرانیان را در بُعد تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی بیمه کند
به عنوان یک ایرانی که همه ی یاخته های تن و روانش برای نجات ملت ایران از اشغالگران اسلامی، سرود رهایی می خوانند، باور دارم که نیکروزی و ارجمندی ایرانیان و کشور ایران، روزی فرا می رسد که ادامه کارهای نا تمام رضاشاه بزرگ و محمد رضا شاه ایرانساز، تحت مدیریت و پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی اداره و پیگیری شود
زیرا تاریخ ایران نشان داده است که هرگاه به هر دلیلی در امر نظام پادشاهی دست درازی می شود، ملت ایران جز زیان و ضرر و آسیب جانی و تاریخی و فرهنگی و تمدنی و جغرافیایی و عقب ماندگی و پایمال شدن کرامت و فضیلت ایرانی، نصیبی نمی برند
گواه این سخنم، حمله اعراب بیابانگرد داعشی آن روزها به قلمرو شاهنشاهی ایرانیان در دوران ساسانیان است که پس از آن ایران و ایرانی تا دویست سال فقط کشته دادند و در همه عرصه ها آسیب های فراوان دیدند
نمونه دیگر، همین اشغالگران اسلام تبهکار هستند که چهل و اندی سال پیش در امر پادشاهی ایرانزمین با کمک بیگانگان دست دراز کردند که ملت ایران را در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و انسانی آسیب رساندند و هر روز که می گذرد، این آسیب ها در همه عرصه ها بیشتر می شود
بنابراین تنها راه نجات ایران و ایرانیان، پیوند خوردن دوباره به اصل خویش ایرانی در نظام شکوهمند پادشاهی است که امروز تولد تداوم پادشاهی ایرانزمین، شاهزاده رضا پهلوی را جشن می گیریم و پایکوبی و دست افشانی می کنیم
این روز شادی بخش بر ملت ایران در جغرافیای سیاسی و پهنه فرهنگی فلات ایرانیان، خجسته و همایون باد
احمد پناهنده
سی و یکم اکتبر سال دو هزار و نوزده برابر با نهم آبان ماه سال 1398