رفراندم در کدام شرایط؟

13 فوریه 2018

 

Bild könnte enthalten: im Freien und Text

رفراندم در کدام شرایط؟

باز عده ای که تاکنون نشان داده اند، هیچ حسن نیتی برای ایران و ایرانی ندارند، بیانه ای صادر کرده اند که بعله
بیاییم تحت نظارت بین المللی در این حکومت، رفرندارم برگزار کنیم که مثلن بگوییم که این حکومت را نمی خواهیم
چنین خواستی آن هم از حکومت اسلامی آخوندهای ضد بشر و ضد ایران و ایرانی اولن نشدنی است
دومن باید این افراد روشن کنند، با چه میکانیزم یا دلیلی باید در این حکومت تحت شرایط بین المللی رفرندارم برگزار کنند؟
پاسخ می دهند:
«مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم‌شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است».
پاسخ می دهیم که:
اگر قرار باشذ در همین حکومت اسلامی و تحت نظارت بین المللی، رفرندام برگزار شود، معنی اش این است که:
حکومت اسلامی به هردلیلی، پذیرفته است که تن به این رفرندام بدهد
اگر چنین است
پس این این ادعا شما که حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست، محلی از اعراب ندارد
چون وقتی که بپذیرید، تحت شرایط بین المللی به یک رفرندام که بود و نبودش را به قمار می گذارد، تن دهد
یعنی خودش را اصلاح کرده است
پس درد و این چس ناله هایتان برای چی است؟
اینجاست که دم خروس شما و همه ی شماها که دل در گروه بقای ِ همین حکومت اسلامی دارید، بیرون می آید
آری من هم می پذیرم که شماها این جناح از حکومت گران را که قدرت اصلی در دستشان هست، نمی خواهید ولی تا کنون نشان داده اید پشت جناح دیگر ِ همین حکومت، همیشه دولا و راست شده اید و می شوید و آن هم به اصطلاح اصلاح طلبان است که به باور من آن روی ِ سکه ی همین حکومت اسلامی ضد ایران و ایرانی هستند.
تا اینجا با این منطق و نگاه معلوم می شود، حرف و خواسته و نیت شما کشک است و در این خواسته و ایده هیچ حسن نیتی ندارید کما اینکه تا کنون هم هیچ حسن نیتی برای سربلندی ایران و ایرانی نداشتید.
گواه این نگاه و سخنم، کارنامه ی سیاسی همه ی شماها در این حکومت اسلامی ضد انسانی است.
بنابراین نتیجه می گیریم که مطرح کردن پروژه رفرندام در این شرایط، فقط و فقط، وقت خریدن برای همین حکومت اسلامی ضد ایرانی و همچنین به انحراف کشاندن طغیان اعتراضات ملت ایران علیه تمامیت حکومت اسلامی است.
یعنی می خواهید با مطرح کردن این شعار زودرس، خیزش سراسری ملت ایران را لگام بزنید تا این حکومت چند سالی دیگر، به جنایت و خیانت علیه ملت ایران و ایران و حتا جهان ادامه دهد.
و این در حالی است که ملت ایران، از دی ماه گذشته تا کنون، از شام تا بام فریاد می زنند
مرگ بر خامنه ای
مرگ بر روحانی
مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر بسیجی
مرگ بر دیکتاتور
اصلاح طلب اصوگرا دیگر تمومه ماجرا
رضا شاه روحت شاد
ای شاه ایران، برگرد به ایران
ملت که شاه ندارد، حساب و کتاب ندارد
ولیعهد ولیعهد کجایی
کنار ما بیایی
درود بر محمد رضا شاه پهلوی
با این شعارها که امروز، ملت ایران در جای جای وطن، سر می دهند و هزینه اش را هم پرداخت می کنند، آیا جایی برای برگزاری رفراندم در این حکومت اسلامی ضد ایرانی، باقی می ماند؟
چرا آدرس عوضی می دهید؟
تا کی می خواهید بعنوان چوب زیر بغل ِ همین حکومت جانیان اسلامی باشید؟
اندکی شرم هم چیز بدی نیست
و اما در کدام شرایط، باید رفرندام برگزار کرد؟
این حکومت تا کنون نشان داده است به هیچ معیار اخلاقی، انسانی، قانونی، بشری و بین المللی پایبند نیست و حتا قوانین نوشته خودش را زیر پا می گذارد
بنابراین اول باید، این حکومت جانیان اسلامی را در تمامیتش، سرنگون کرد
کاری که ملت ایران از دی ماه شروع کردند تا از تمامیت این حکومت ضد ایرانی عبور کنند.
وقتی این حکومت به درک واصل شد، آنوقت می توان، مجلس موسسانی تشکیل داد و نمایندگان واقعی ملت ایران در یک انتخابات آزاد با شرایط مساوی، در این مجلس، قانون اساسی نوشته شده را تصویب کنند و این قانون اساسی و شکل نظام را به رفراندم یا همه پرسی بگذارند.
یعنی هم قانون اساسی جدید از طریق ملت ایران، مشروعیت پیدا می کند و هم به نوع نظام دلخواهشان رای می دهند.
به این می گویند رفراندم
یعنی در یک شرایط آزاد و رها و منهای حکومت اسلامی ضد ایرانی
نه این رفراندمی که شما می خواهید، در چهارچوب همین حکومت ضد ایرانی برگزار کنید که البته از محالات است که هیچ بلکه فقط می تواند وقت بیشتری برای بقای همین حکومت تولید کند و خیزش ملت ایران را کند و یا به انحراف بکشاند

احمد پناهنده
13 فوریه 2018

Advertisements

دفاع از خود ِ خویشتن، خشنونت طلبی و خشنونت پروری نیست

10 فوریه 2018

 

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und Schuhe

دفاع از خود ِ خویشتن، خشنونت طلبی و خشنونت پروری نیست

 

فرق است میان یک عمل خشونت گرایی کور و ضد انسانی با یک عمل ِ دفاع از خود در مقابل خشنوت گرایان
یک انسان مدرن که امروز در چهارچوب ِ یک نافرمانی مدنی علیه حکومت توحش و ضد ایرانی و ایران، به خیابان آمده است و صدای اعتراض خودش را متمدنانه فریاد می زند، خشنونت طلب نیست
بلکه با این عمل انسانی اش، علیه خشونت و خشونت گرایی در همه ی عرصه ها قیام کرده است
اما اگر همین انسان مدرن، در چهارچوب یک مبارزه ی نافرمانی مدنی، بدور از خشونت، مورد حمله و هجوم سگان هار و کرکسان خون آشام قرار بگیرد، حق انسانی و طبیعی او است که از خود به هرشکلی که صلاح می داند، دفاع کند
حتا اگر در این دفاع از خود و کرامت انسانی و سرمایه زندگی اش، دست به سلاح ِ سرد و گرم ببرد
زیرا دفاع از خود است
و این دفاع از خود در هیچ یک از قوانین کیفری دنیای مدرن، مذموم نیست که هیچ حتا قانون از آن حمایت می کند
آنانیکه امروز به عنوان ِ چوب زیر بغل همین حکومت ِ سگان هار بر ایران و ایرانی، دفاع از خود را در چهارچوب نافرمانی مدنی، خشونت تعریف می کنند، بدانید هیچ حسن نیتی ندارند و می خواهند، خشونت برهنه ی حکومت اسلامیون ضد ایران و ایرانی را، مقبول جلوه دهند و به سرکوب عریان ایرانیان به پاخواسته، مشروعیت ببخشند
دفاع از خود نه مبارزه قهر آمیز تروریستی مثل چریک های فراری از مردم است و نه مثل عمل تروریستی ِ آدم کشان ِ مجاهدین خلق ِ ضد انسان و ضد ایران
دفاع از خود، حق مشروع یک انسان مدرن برای کرامت انسانی و سرمایه زندگی اش است
بنابراین با این توضیح کوتاه، معتقد هستم از فردا و فرداها، هرکسی حق دارد در چهارچوب یک مبارزه ی مدنی در برابر خشونت عریان سگان هار حکومت اسلامی ضد ایران و ضد ایرانی، با هر وسیله ی ممکن از خود دفاع کنند حتا اگر در این دفاع از خود، دست به سلاح سرد و یا گرم ببرند
باشد که این مطلب کوتاه بعد از مصاحبه ی ارزنده ی شاهزاده رضا پهلوی با آقای قایم مقامی، سرمشق همه ی مبارزان ِ راه ِ آزاد سازی ایران و ایرانی، در چهارچوب مبارزه ی نافرمانی مدنی، از ایلغار آخوندی و اسلامی، قرار گیرد
چنین باد
احمد پناهنده
10 فوریه 2018

 


چی شد شیخ حسن؟

31 ژانویه 2018

چی شد شیخ حسن؟

از چه هراسیدی که اینچنین پابرهنه به نمایندگی از تمامی شیوخ ضد ایران و ایرانی، به میدان آمدی و ابله هانه افاضه کردی که:
» محال است نظام پادشاهی به ایران برگردد»
ما گفتیم و نوشتیم که شیخ حسن ابله است. اما دیگر نمی دانستیم که او می تواند تا این حد، احمق هم باشد.
مثل اینکه به گوشت نرسیده است که مردم، در مشهد، جلوی مسجد گوهرشاد به پاس خدمات اندازه ناگرفتنی ِ رضا شاه بزرگ فریاد زدند که:
رضا شاه روحت شاد
یا در قم شعار دادند:
ای شاه ایران برگرد به ایران
محمد رضا شاه روحت شاد
و در جای جای ایران ترانه خواندند که:
ولیعهد ولیعهد کجایی
کنار ما بیایی
مگر ندیدی زنان سالار ایران برای شادی روح و نام رضا شاه بزرگ در جای جای ایران، لچک کنیز ساز اسلامی را از سر بر می دارند و به ریش ایل و تبار شما آخوندهای ضد ایرانی تف می کنند؟
حالا فهمیدی، ملت ایران، پادشاهی را فریاد می کنند؟
فهمیدی که پادشاهی در خون و رگ ملت ایران جاری است؟
فهمید تاریخ ایران، با پادشاهی گره خورده و سنجاق شده است؟
هرچند به گفته ی شاهزاده رضا پهلوی، امروز مشکل ما ایرانیان، پادشاهی یا جمهوری نیست
بلکه مشکل اساسی همه ایرانیان، به زیر کشیدن اسلام سیاسی و همه ی شما که با جنایت و خیانت به ملت ایران و ایران به قدرت چسبیده هستید.
در فردای رها شدن ایران و ایرانی از ستم و جنایت و خیانت اسلام سیاسی و همه ی شما جنایتکاران و خیانتکاران است که در یک رفرناندم، نوع نظام را ملت ایران تعیین می کنند.
پس توصیه می کنم از همین حالا، دنبال دخمه ای بگردید و خودتان را گم کنید تا شاید در همان دخمه بمیرید.
چون فردا خیلی دیر است

احمد پناهنده
یکم ماه فوریه دو هزار و هیجده


رضا شاه روحت شاد

30 ژانویه 2018

رضا شاه روحت شاد

اگر دیروز، شما با حرکتی غرورآفرین، نیمی از ایرانیان را از بند چادر و چاقچور رها ساختید و به زن و ارجمندی اش، احترام گذاشتید
فرزندان همین زنان ایران در کنار مردان، در زمان تاجداری پسر ایرانسازتان، با اینکه به حقوق ارجمندشان که همانا آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، دست یافته بودند،در یک تندپیچ ِ شوم تاریخی، بر داشته هایشان پشت کردند و بر نداشته هایی ارتحاعی و کنیز ساز، از هم سبقت گرفتند که عاقبت در یک خودزنی شرم آور خودکشی کردند.
امروز اما، زنان سالار میهن ایران، که در همین حکومت ایرانی کش ِ اسلامی قد کشیدند، بر راه مادران و پدرانشان تف کردند و به راهی که شما، پرچمدار تاریخی اش بودید و هستید و این راه را برایشان دروازه گشوده بودید، قدمی در خور شخصیت زن ایرانی گذاشتند، لچک از سر برداشتند و در جای جای ایران، کشف حجاب می کنند.
و چه شکوهمند است، که دیروز، همین زنان در کنار مردان
در مقابل مسجد گوهرشاد، همانجایی که شما با قدرت، پدران همین آخوندهای ضد ایرانی و ضد زن و ضد کرامت انسانی شان را گوش پیچاندید که هر یک به دخمه ای خزیدند و خود را پنهان کردند، فریاد می زدند که:
رضا شاه روحت شاد
امروز اما این زنان سالار ایران، می روند برای همیشه چادر و چاقچور و لچک را از سر بردارند و زنجیر از پای در آورند و با شخصیتی در خور زنان نیاکان ایرانی مان کرامت تاریخی زن ایرانی را بر بام ِ بالابلند ایران و جهان، پرچم برافرازند و نام شما را بر تارک تاریخ ایران، پر افتخار ترانه بخوانند.
روحت شاد رضا شاه

احمد پناهنده
31 ژانویه 2018


ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است

23 ژانویه 2018

ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است

این روزها، همه ی عمله ها و اکره های حکومت اسلامی چه در طایفه ی به اصطلاح اصلاح طلبان و چه در قیبله ی چپ در همه شکلش، برای ترساندن مردم از اینکه بخواهند، حکومت اسلامی را در تمامیتش سرنگون کنند، کشور به سمت سوریه ای شدن پیش می رود، از ملت ایران می خواهند، برای بقای همین حکومت ِ ضد ایرانی ِ اسلامی، به جناحی از همین حکومت ایرانی کش ِ اسلامی دخیل ببندند.
بی هیچ گفتگو و اما و اگری، هرکس و یا هرجریان و سازمان و حزب و فردی، چنین ترفندی را برای ترساندن مردم بکار ببرد و یا اینجا و آنجا، آن را افاضه کند، دانسته و یا نادانسته خواهان بقای همین حکومت ستمگر اسلامی در ایران است.
زیرا
ملت ایران با این تاریخ و فرهنگ گوهر آفرین خود، که سرآمد ِ ملت های جهان است و بویژه به دلیل ناسیونالیسم قوی در ایران، نه اجازه تجزیه گوشه هایی از ایران را به کسی می دهد و نه اجازه می دهد همین حکومت ِ ضد ایرانی اسلامیون، کشور ایران را به سمت سوریه ای شدن، سوق دهند.
از طرف دیگر
ملت ایران امروز، هماهنگ کننده ای چون شاهزاده رضا پهلوی دارد که مردم در خیزش عمومی خودشان، بارها نام ایشان را فریاد زدند که:
ولیعهد ولیعهد کجایی
کنار ما بیایی
یا رضا رضا پهلوی
این شخصیت بی بدیل و بی همتا که امروز، سرمایه تاریخی و وجدان بیدار ِ ملت ایران است، هم مقبول کشورهای آزاد جهان است و هم ملت ایران در اکثریتشان، ایشان را تنها راه نجات خود از بختک ِ حکومت ضد انسانی ِ اسلامی در ایران می شناسند.
بنابراین با این مقدمه باید گفت که:
در یک کلام، وحشت و هراس حکومت و همه عمله و اکره هایش در داخل همین حکومت اسلامی و بیرون از آن در طیف و قبیله چب، سرنگونی حکومت اسلامی در تمامیتش است.
و زوزه کشیدن ِ سوریه ای شدن ایران، ترفندی است برای ترساندن مردم
و جای بسی خوشحالی است که امروز شنیده و دیده می شود که ملت ایران در کمپین ِ » من براندازم» سازماندهی می شوند و می روند در همین بهمن ماه، تکلیف خودشان را تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، با حکومت ضد ایرانی ِ اسلامی یک سره کنند.

احمد پناهنده
23 ژانویه 2018


یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟

9 ژانویه 2018

یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟

می دانم که از ادب بویی نبردی
اما با این سن و سال، باید کمی شعور کسب کرده باشی که بی مالیات و مثل یک عابر پیاده از شکم حرف نزنی بلکه از فهم و شعور ذهنی تان بهره بگیرید که حتمن هم آن را ندارید.
با خود می گویم
یعنی یک قالیچه و چند صد دلار پول، اینقدر ارزش دارد که آدم باید شرف و وجدان خودش را به حراج بگذارد و مجیزگوی کسانی شود که در بی رحمی و ضد انسان بودن، گوی سبقت را از همه ی آدمخواران و جنایتکاران تاریخ بشریت، ربوده اند؟
یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولو کوئیلو؟
آخر تو را چی به ابراز نظر سیاسی در مورد شخصیت ها، آنهم در مورد ایران
تو اصلن چه میزان آشنایی و یا آگاهی از ایران و ملت ایران و تاریخ ایران داری؟
اینکه یکبار به ایران سفر کرده باشی به خاطر گرفتن یک قالیچه یا چند هزار دلار از خون و چرک مردم ستمدیده ی ایران، دلیل نمی شود که پابرهنه وارد عرصه ای بشوی که صلاحیت و شعورش را نداری که هیچ حتا از ادب بدوری؟
نکند دوباره در این شرایط ِ قحط الرجال در حکومت اسلامی ِ ضد ایرانی، باز با یک قالیچه و چند صد دلار سبیلت را چرب کردند تا مثل خری نفهم، عرعر بکنی که:
«خفه ‌شو! ساواک مرده است، و اگر تو به دنبال یک کودتای دیگر باشی، مانند کودتایی که سازمان سیا در سال ۱۹۵۳ سازماندهی کرد، مردم ایران برای حمایت از کشورشان بر می‌خیزند.»
یعنی خیزش سراسری ملت ستمدیده ایران، اینقدر آزارت داده است که خوابت به هم بزند و در برزیل، آفتابه های مستراح آخوندهای اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی را ردیف کنی؟
ای تف بر تو و آن کتابی که نوشتی که از شعور و ادب، مایه ای نداری
تو می فهمی که وقتی در این شرایط که سراسر ایران، ملت ایران، نام شاهزاده رضا پهلوی را ترانه و آواز می خوانند، توهین می کنی، یعنی به ملت ایران توهین کردی؟
می دانم این پرسش برای تو سخت است
چون نه شعوری داری و نه از ادب بویی بردی تا بغهمی توهین کردن یعنی چه
تو چکاره هستی که به شاهزاده رضا پهلوی می گویی، خفه شود؟
یعنی یک قالیچه و چند صد دلار پول باید تو را به این درجه از حضیض برساند که هذیان بگویی؟
نکند تو هم در روضه ی آخوندها جو گیری شدی و در مصیبت کربلا بر سر زدی و گریبان پاره کردی و اشک بیرون ریختی
راستش را بگو
وگرنه سندش را برای مردم فاش می کنم
حال که دروغ می گویی پس این هم سند گریه ی تو در روضه ی آخوندی
«کوئیلو روز پنج شنبه که مصادف با اربعین حسینی بود، ساعت ۱۱:۰۰ بامداد از هتل هما حرکت کرد و به بازدید از مراکز مذهبی و آیین‌های مذهبی ایران پرداخت. وی نخست به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و به همراه همسرش به زیارت پرداخت و ادای احترام کرد… وی به شدت تحت تأثیر فضای روحانی حاکم بر جامعه ایران قرار گرفت و با مشاهده مزار شهدای گمنام به شدت گریست… بعد از ظهر روز پنج شنبه، به دیدن مراسم تعزیه امام حسین (ع) در بلوار اباذر تهران رفت… پنج شنبه شب در مراسم عزاداری امام حسین (ع) در منزل یکی از همکاران مرکز گفت و گوی تمدن‌ها شرکت کرد و تحت تأثیر داستان غم‌انگیز شهادت امام حسین (ع) گریست.»
خجالت نمی کشی مردک؟
می بینی چطور برای آخوندهای ضد انسان و ضد ایرانی در ایران، دم تکانی می کنی؟
حال می رسیم به عرعر دیگر تو در رابطه با به اصطلاح تو کودتا
تو اصلن معنی کودتا را می دانی؟
فکر نکنم بدانی. وگرنه اینطور بی مالیات حرف نمی زدی
حال برایت توضیح می دهم تا بفهمی و دفعه دیگر چنین غلطی نکنی که امروز کردی
معمولن، کودتا را یک زیر دست علیه مافوقش انجام می کند
مثل افسران ارتش یا شخصیت هایی از این دست علیه نخست وزیر یا رئیس جمهور و یا پادشاه کشور
در سال 1953 محمد رضا شاه بالاترین مقام کشوری و لشکری را دارا بود
نخست وزیر مقام درجه دوم را داشت
آخر چطور می شود که یک مقام بالاتر، علیه مقام پایین تر، کودتا کند؟
و این مقام بالاتر با این کودتا، چی می خواست بدست بیاورد که نداشت؟
حالا متوجه شده ای که یاوه می گویی؟
آری کودتا شده بود
آن هم از طرف مصدق، علیه پادشاه کشور در 25 مردادسال 1332 نه بر عکس
در پایان
توصیه من به عنوان یک نویسنده ی سیاسی و فرهنگی و شاعر، به شما این است که بهتر است به قول ما گیلک ها:
» تی هَندی چره، بچری»
یعنی در عرصه ای که سوادکی داری، بمانی و نه به خاطر یک قالیچه و چند صد دلار اینطور، وارد عرصه ای شوی که سوادش را داری و نه شعور آگاهی اش را
از این جهت است که اینچنین خودت را ضایع می کنی

احمد پناهنده
10 ژانویه 2018


شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران

8 ژانویه 2018

شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران

اگر تا دیروز گوشها کَر بودند برای شنیدن
و چشم ها کور بودند برای دیدن
اما ما به اندازه قد و قامت و وزن و آگاهی و تجاربمان، چون بلبلان ِ خوشخوان، آوازی گوشنواز، در گوش همه ترانه خواندیم و سودمندانه قلم در خون و جگر بردیم و راستی ها را از ناراستی غربال کردیم تا شاید
خفتگان ِ خفته ی خفت
به بیداری باز کنند چشمان
و از این زمستان ِ خو گرفته ی سالیان
عبور کنند

آری

سخنی با بلبل ِ خوشخوان

ای بلبل خوشخوان
آوازت را
بلند بخوان
آنچنان بلند
تا
گوش ِ کَر ِ تاریخ
بَترکد
و خفتگان ِخفته ی خفّت
به بیداری باز کنند چشمان
و نگاه شوند
بهار را
که تو در گوشها
ترانه می شوی
تا شاید
حرکتی به خود دهند
و از این زمستان ِ خو گرفته ی سالیان
عبور کنند

احمد پناهنده ( الف. لبخند لنگرودی )

و همگی دیدم که ملت بزرگ ایران، بی واسطه یا با واسطه این صدا و یا ندا و پیام را شنیدند و در آغاز زمستان با حرکتی یکپارچه و شکوهمند و شور انگیز، از یخبندان ِ رخوت و خواب رفتن، بیدار شدند و با شعار نفی حکومت اسلامی در تمامیش، به خویشتن ِ خویش ایرانی و به نماد و سمبل یگانگی و یکپارچگی ایران در چهارچوب ارضی اش، پیوند خوردند و بی هیچ ترس و هراسی در خیابانها فریاد می زنند:

رضا شاه معذرت
یا رضا شاه روحت شاد
و یا
ولیعهد ولیعهد کجایی
کنار ما بیایی

و دریغا که ملت ایران با همه ی تنگناها و خفقان ها و بگیر و ببندها، این صدا و پیام را شنید اما
به اصطلاح روشنفکران در همه ی نحله ها چه چپ و چه راست و یا میانه، از این حرکت و خروش ملت ایران دچار شوک شدند و دل درد گرفتند.
در واقع این تاریک اندیشان ِ به اصطلاح روشنفکر، هنوز در معز ِ گج کرفته خودشان، تونل آگاهی را باز نکردند تا فهم کنند که:
ملت ایران در تمامیتش، آنچه را که برایشان دارای اهمیت و مهم است، ایران و یکپارچگی ایران است.
و این پس گرفتن ایران، از دست راهزنان اسلام سیاسی در همه شکلش و عبور از همه ی نجله های فکری که ایدئولوژیکمان سر در آخور بیگانه دارند و بیگانه گان را بر ملت ایران ترجیج می دهند را، نه در حمایت از این و یا آن گروه بیگانه پرست بلکه حمایت از نماد و سمبلی می دانند که بیش از نفع فردی و گروهی، فقط به ایران و ملت ایران در تمامیتش می اندیشند.
یعنی این نماد و سمبل یگانگی و یکپارچگی ملت و چهارچوب ارضی ایران، تک تک ایرانیان در اقصی نقاط جهان و ایران را بدور از هرگونه تبعیضی، ایرانی می شناسد و برای حقوق پایمال شده و ارجمندی اش با همه جان و جهانش تلاش و مبارزه می کند.
بنابراین
تا دیر نشده است
این افراد که فقط منافع گروهی شان، بر منافع ملت ایران ارجح است، باید در این تندپیچ تاریخ، برای آینده خودشان هم که شده است، به صفوف ملت ایران بپیوندند و مثل بچه ی آدم بی هیچ اما و اگری در ته صف قرار بگیرند.
و فراموش نکنند که این ملت ایران است در تداوم مبارزات خودشان، به رهبری شان پیوند می خورند.
کما اینکه امروز در جای جای ایران و جهان، به این نماد و سمبل بی بذیل ِ یگانگی و یکپارچگی ملت در چهار چوب ارضی اش پیوند خوردند.

همایون و خجسته باد این پیوند ملت ایران با شاهزاده رضا پهلوی

احمد پناهنده
8 ژانویه 2018